LAM TRAN
LAM TRAN
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 449 lượt xem

Sao lúc mình mở chương trình nó hiện như thế này Làm sao đăng nhập được

Sao lúc mình mở chương trình nó hiện như thế này. Làm sao đăng nhập được nhỉ ?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 449 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
LAM TRAN 17:07 - Jul 12, 2021

Trong phần này mình cần chọn thông tin server name và thông tin đăng nhập như khi mình cài đặt để truy cập vào nhé ạ.
Thông thường mặc định mình sẽ được điền luôn thông tin Server name như hình ảnh này nhé ạ


Vỗ tay vỗ tay
LAM TRAN 18:07 - Jul 12, 2021

Vẫn không được thầy ơi

Vỗ tay vỗ tay
LAM TRAN 17:07 - Jul 18, 2021

Khóa học này tệ quá. Không hướng dẫn học viên cách cài đặt.

Vỗ tay vỗ tay
LAM TRAN 11:07 - Jul 19, 2021

Hi anh,

1. Về việc cài đặt SQL anh có gặp bất kỳ một lỗi nào không ạ? Do khi cài đặt sẽ luôn có 1 server mặc định được tạo ra và mình sẽ sử dụng được server đó để thực hành.

2. Về phiên bản, trong bài học 1.6 có tài liệu về cài đặt. Anh có thể sử dụng tài liệu này và download đúng phiên bản 2012 để tránh các lỗi với các hệ thống SQL server mặc định khác ở trong máy tính nhé ạ, do hiện tại mình nhận thấy phiên bản anh sử dụng khác so với phiên bản 2012

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông