Hữu Tuấn
Hữu Tuấn
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 215 lượt xem

phần đánh giá tại sao phải bắt người nhận xét phải nhập đến 200 ký

phần đánh giá ... tại sao phải bắt người nhận xét phải nhập đến 200 ký tự mới cho đánh giá... ??. Các video chữ nhỏ, mờ..

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 215 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hữu Tuấn 13:07 - Jul 22, 2021

Chào bạn bạn cứ đánh giá sao cũng được 200 ký tự là được

Vỗ tay vỗ tay
Hữu Tuấn 12:07 - Jul 30, 2021

Tại sao đã thực hiện del list_test mà ở phần variable explorer list_test vẫn còn nguyên vậy thầy?

Vỗ tay vỗ tay
Hữu Tuấn 22:08 - Aug 01, 2021

Dear chị Dao Le, Nimbus đã phản hồi trên một câu hỏi khác rồi nha chị. Ở đây tại màn hình 17'42 sau khi xóa đi thì đã không còn biến này rồi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hữu Tuấn 22:08 - Aug 19, 2021

Ý là tụi em cũng làm lệnh del như thầy nhưng không xóa được biến này???
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội