Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 124 lượt xem

Sau khi tô màu xen kẽ đc ở bảng table Muốn chuyển bảng về ng thường Excel

Sau khi tô màu xen kẽ đc ở bảng table. Muốn chuyển bảng về dạng thường. Excel 2010 kg thấy hiển thị Table design để chọn Convert to range. Nhờ thầy hướng dẫn thêm ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 124 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Sơn 09:07 - Jul 23, 2021

Chào bạn file của  đã ở định dạng table chưa?


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội