Các bước xây dựng Quy chế Tiền lương trong Doanh nghiệp (Phần 5)

4.4. Quy định các cấu phần của thu nhập vị trí

 • Mức lương cơ bản: là căn cứ để thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đối với Người lao động và là căn cứ để tính và chi trả các loại trợ cấp theo quy định của Pháp luật (Dải thu nhập lương cơ bản đối với các ngạch chức danh - đã được đề cập ở phần trước)
 • Phụ cấp ăn ca. (Từ 730.000 VNĐ trở xuống không phải đóng thuế thu nhập cá nhân)
quy-che-tien-luong
 • Phụ cấp điện thoại, ví dụ tham khảo:
STTChức danh, công việcĐịnh mức
Tối thiểuTối đa
1Nhóm 1Nhân viên                               -                     500,000 
2Nhóm 2Chuyên viên                               -                  1,000,000 
3Nhóm 3Trưởng nhóm                   200,000                  1,500,000 
4Nhóm 4Trường phòng, phó phòng, trợ lý Ban TGĐ, cố vấn HĐQT                   500,000                  2,000,000 
5Nhóm 5Giám đốc chức năng, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc                1,000,000                  3,000,000 
 • Phụ cấp đi lại, ví dụ tham khảo:
STTChức danh, công việcĐịnh mức
Tối thiểuTối đa
1Nhóm 1Nhân viên                    -              500,000 
2Nhóm 2Chuyên viên                    -           1,000,000 
3Nhóm 3Trưởng nhóm        200,000           1,500,000 
4Nhóm 4Trường phòng, phó phòng, trợ lý Ban TGĐ, cố vấn HĐQT        500,000           2,000,000 
5Nhóm 5Giám đốc chức năng, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc     1,000,000           3,000,000 
 • Thưởng kết quả hoạt động: được xác định theo mức thu nhập vị trí đối với từng chức danh sau khi đã trừ đi mức lương cơ bản, phụ cấp tăng ca, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại.

HRG04 - Khoá học pháp luật lao động

4.5. Quy định áp dụng lương cơ bản

 • Người lao động được áp dụng dải lương cơ bản dựa trên dải thu nhập vị trí;
 • Trường hợp Người lao động thay đổi (tăng/giảm) thu nhập vị trí mà không thay đổi ngạch thì không điều chỉnh mức lương cơ bản;
 • Trường hợp Người lao động giảm thu nhập, thay đổi chức danh thì mức lương cơ bản điều chỉnh theo ngạch thu nhập mới tương ứng với bậc hiện tại đang giữ.
 • Trường hợp Người lao động thay đổi  tăng thu nhập vị trí do thay đổi ngạch chức danh thì điều chỉnh lương cơ bản vào bậc một của ngạch thu nhập mới
 • Lương cơ bản sẽ được điều chỉnh định kỳ theo qui định của Nhà nước và được xem xét vào tháng 1 hàng năm
quy-che-tien-luong
 • Điều kiện để điều chỉnh lương cơ bản:
 • Nhân sự có thời gian giữ mức lương cơ bản tổi thiểu từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Không bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tính đến thời điểm điều chỉnh lương cơ bản.
 • Đối với trường hợp nhân sự được tuyển dụng mới sẽ được xếp lương cơ bản tương ứng với ngạch thu nhập ở bậc 1, trừ các trường hợp đặc biệt cần thu hút nhân sự thì được sắp xếp như sau:
  • Nhân sự có kinh nghiệm tương đương ở vị trí tuyển dụng từ 5 năm trở lên: được xếp tối đa ở bậc 5;
  • Nhân sự có kinh nghiệm tương đương ở vị trí tuyển dụng từ 3 năm đến dưới 5 năm: được xếp tối đa ở bậc 3.

4.6. Quy định áp dụng các mức phụ cấp trong dải thu nhập vị trí

Mức các loại phụ cấp được quy định và áp dụng riêng cho từng ngạch thu nhập theo nguyên tắc vị trí chức danh thuộc ngạch nào thì sẽ áp dụng theo mức quy định tại ngạch đó.

4.7. Quy định trả lương trong các trường hợp đặc thù

STT

Nội dung

Điều kiện hưởng

Mức hưởng

1

Trả lương cho Người lao động là cấp phó điều hành ban, phòng

 

Trường hợp cấp phó quản lý, điều hành đối với ban, phòng chưa có cấp Trưởng hoặc do cấp Trưởng vắng mặt tại nơi làm việc với thời gian từ 01 tháng trở lên, thì cấp Phó được ủy quyền điều hành được hưởng phụ cấp khi điều hành thay.

Mức phụ cấp áp dụng do Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị Công ty quyết định nhưng tối đa không quá 10% thu nhập vị trí mà Người lao động đang được hưởng.

2

Trả lương trong thời gian tham gia đào tạo/đi học

Được cấp có thẩm quyền cử đi hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, đi giảng dạy và đi học do tập đoàn hoặc các cơ quan bên ngoài tập đoàn tổ chức và đài thọ chi phí.

100% thu nhập vị trí như sau:

Thời gian liên tục một đợt đến tròn 15 ngày hưởng 100%

Thời gian liên tục một đợt trên 15 ngày đến tròn 1 tháng hưởng 80% hoặc thỏa thuận khác.

Thời gian liên tục một đợt từ 1 tháng đến tròn 6 tháng hưởng 50% hoặc thỏa thuận khác.

Thời gian liên tục một đợt trên 6 tháng trở lên không được hưởng.

NLĐ tự túc đi học theo nguyện vọng cá nhân

Không được hưởng thu nhập vị trí.

3

Trả lương trong thời gian chờ bố trí công việc khác

Người lao động trong thời gian chờ bố trí công việc khác theo quyết định bằng văn bản của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

Không được hưởng thu nhập vị trí.

 

4

Trả lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác

 

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quyết định bằng văn bản của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

Người lao động được tạm ứng 50% lương cơ bản.  

 

Hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu Người lao động không có lỗi. 

 

Người lao động được hưởng 100% thu nhập vị trí trong thời gian bị tạm đình chỉ.

5

Trả lương trong thời gian ngừng việc

Do lỗi của Người lao động

Không được hưởng.

Do lỗi của Công ty

Được Công ty chi trả trên cơ sở cân đối Ngân sách của Công ty phù hợp với Quy định của pháp luật.

Áp dụng NLĐ ký HĐLĐ chính thức.

Những NLĐ khác không có lỗi nhưng phải ngừng việc do sự cố về điện, nước mà không do lỗi của Tập đoàn và NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, bệnh dịch lan tràn, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc vì lý do kinh tế.

6

Tiền lương trong thời gian nghỉ Tai nạn lao động (TNLĐ)

Thời gian theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Hưởng 100% LCB:

Thời gian hưởng áp dụng theo Quy định của Luật BHXH.

Áp dụng cho NLĐ ký HĐLĐ chính thức;

Trường hợp đặc biệt trình Tổng Giám đốc phê duyệt

7

Trả lương trong thời gian học việc

Người lao động học việc tại Công ty được hưởng tiền bồi dưỡng hàng tháng. 

Theo quyết định của Tổng Giám đốc.

8

Trả lương trong thời gian thử việc

NLĐ được tiếp nhận thử việc tại tập đoàn.

Tối thiểu 85% thu nhập vị trí nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do NN quy định.

9

Đảm nhiệm cùng lúc từ hai vị trí công việc

Trường hợp Người lao động đảm nhiệm từ hai vị trí công việc trở lên mang tính chất dài hạn

Được hưởng mức thu nhập vị trí công việc theo thu nhập tại dải lương cao nhất 

10

Trong trường hợp đặc biệt hưởng 100% thu nhập vị trí công việc sẽ được trình Tổng Giám đốc quyết định

Kết luận

Trên đây là các quy định cơ cấu phần của thu nhập vị trí, quy định áp dụng lương, quy định áp dụng phụ cấp theo vị trí. Hãy đón xem chế độ chi trả lương, thẩm quyền và thủ tục phê duyệt điều chỉnh thu nhập theo từng vị trí trong phần 6 tại Blog Nhân sự - Hành Chính của chúng mình nhé.

Hết phần 5

Top khóa học cùng chủ đề bài viết được học viên lựa chọn nhiều

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông