Các bước xây dựng Quy chế Tiền lương trong Doanh nghiệp (Phần 6)

Nội dung được viết bởi Sabrina

Nếu đã nắm rõ các quy định cần lưu ý khi xây dựng quy chế tiền lương ở phần 5 rồi, tiếp sau đây mời bạn theo dõi chế độ chi trả lương, thủ tục điều chỉnh thu nhập và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thu nhập đối với từng vị trí trong bài viết dưới đây nhé.

4.8. Chế độ chi trả lương hàng tháng

4.8.1. Số ngày, giờ làm việc và cách tính ngày công làm cơ sở tính lương:

- Quy định về số ngày làm việc tiêu chuẩn hàng tháng, ngày công hưởng lương trong tháng được quy định tại Quản lý giờ công lao động hiện hành;

- Số giờ làm việc tiêu chuẩn trong ngày để làm cơ sở tính lương giờ: 8h/ngày;

Chương trình học Pháp Luật Lao Động trong doanh nghiệp

4.8.2. Thời điểm trả lương:

- NLĐ được trả lương vào ngày 10 - 15 hàng tháng (hoặc ngày khác theo quy định của mỗi doanh nghiệp/Công ty tuy nhiên theo Luật quy định không được quá ngày 15 của tháng sau); nếu trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì thanh toán vào ngày làm việc sau liền kề. Bộ phận Nhân sự căn cứ Quỹ lương trả tháng trước và biến động nhân sự tháng này dự trù Quỹ lương chi trong tháng để báo Bộ phận Tài chính Kế toán trước 10 ngày chuẩn bị nguồn đảm bảo việc trả lương đúng hạn;

quy-che-tien-luong

- Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà Công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không khắc phục được thì được phép trả lương chậm nhưng không quá 30 ngày và phải đền bù cho những ngày vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật.

4.8.3. Hình thức trả lương:

- Công ty áp dụng trả lương theo thời gian và hình thức trả lương khoán/lương hiệu quả công việc (áp dụng đối với một số lao động đặc thù theo quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc);

- Tiền lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại Ngân hàng do Công ty chỉ định và Công ty chịu chi phí phát sinh khác trong quá trình chi trả lương cho Người lao động.

quy-che-tien-luong

4.9. Niên hạn và thủ tục xem xét điều chỉnh thu nhập vị trí

4.9.1. Các hình thức điều chỉnh thu nhập vị trí: 

  • Điều chỉnh thu nhập theo định kỳ;
  • Điều chỉnh thu nhập khuyến khích;
  • Điều chỉnh thu nhập nóng.
  • Thời gian tiến hành xét điều chỉnh thu nhập: Định kỳ 01 năm/lần, tiến hành từ 1/3-01/04 hàng năm. (Hoặc tùy từng thời điểm theo quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp, nhiều đơn vị sẽ lựa chọn thời gian điều chỉnh lương tối thiểu vùng để áp dụng)
  • Căn cứ và thủ tục xem xét điều chỉnh thu nhập vị trí

Stt

Hình thức điều chỉnh thu nhập vị trí

Điều kiện xem xét

Tỷ lệ điều chỉnh

1

Điều chỉnh thu nhập theo định kỳ

- Người lao động đang ký HĐLĐ với Công ty theo hình thức không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

- Không vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy Công ty, kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tính đến thời điểm điều chỉnh thu nhập không quá 12 tháng;

- Có thời gian giữ một ngạch/bậc tối thiểu 12 tháng (không bao gồm thời hiệu kỷ luật lao động, thời gian tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ khác);

- Đánh giá năm liền kề đạt từ loại A3 trở lên.

- Trong nội bộ Công ty: Căn cứ theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Bên ngoài Công ty: Căn cứ vào việc khảo sát lương trên thị trường, chỉ số lạm phát của nền kinh tế

2

Điều chỉnh thu nhập khuyến khích

- Người lao động đang ký HĐLĐ với Công ty theo hình thức không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

- Có những sáng kiến, cải tiến trong công việc đã được ghi nhận và công ty tặng giấy khen trong năm

- Không vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy Công ty, kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tính đến thời điểm điều chỉnh thu nhập không quá 12 tháng;

- Có thời gian giữ 1 bậc/ngạch lương từ đủ 6 tháng trở lên;

- Đánh giá năm liền kề đạt từ loại A2 trở lên;

- Mức tăng: Không vượt quá 50% mức thu nhập hiện tại và không được vượt quá dải thu nhập của vị trí đó.

 

3

Điều chỉnh thu nhập nóng

- Không  bị xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm được điều chỉnh lương;

- Có những thành tích đặc biệt vượt trội đem lại các giá trị lớn về kinh tế hoặc các giá trị về hình ảnh/thương hiệu cho Công ty mà có sự lan tỏa, sức ảnh hưởng lớn đến xã hội;

- Được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và khen thưởng;

- Mức tăng được sẽ được xác định theo các trường hợp cụ thể, từ quỹ tăng dự phòng hàng năm của các Ban/phòng.

Dựa trên cơ sở đánh giá của lãnh đạo trực tiếp, mức độ cạnh tranh của thị trường và tổng mức thu nhập thực tế của người lao động

Khi đến kỳ xem xét điều chỉnh thu nhập, Bộ phận Nhân sự rà soát và tổng hợp lại danh sách người lao động đã đủ thời hạn xem xét, đối chiếu kết quả đánh giá nhân viên hàng năm của Trưởng các phòng ban để tổng hợp lại danh sách người lao động vào diện được xem xét điều chỉnh thu nhập.

4.10. Thẩm quyền và thủ tục phê duyệt điều chỉnh thu nhập vị trí

- Tổng Giám đốc Công ty/Người được ủy quyền phê duyệt việc điều chỉnh thu nhập định kỳ hàng năm và điều chỉnh thu nhập đột xuất cho toàn thể người lao động theo nguyên tắc quy định và Quỹ tăng lương đã được phê duyệt.

- Vào thời gian xét điều chỉnh bậc thu nhập tháng 04 hàng năm, Ban Nhân sự trình báo cáo Tổng Giám đốc việc điều chỉnh bậc thu nhập cho Người lao động có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

quy-che-tien-luong

- Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền có trách nhiệm:

  • Quyết định danh sách Người lao động được điều chỉnh bậc thu nhập thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền
  • Trình Hội đồng Quản trị danh sách Người lao động đủ điều kiện điều chỉnh bậc thu nhập đến hạn và trước hạn nhưng vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền.

- Hội đồng quản trị:

  • Quyết định Người lao động được điều chỉnh bậc thu nhập thuộc thẩm quyền;
  • Kiểm tra kết quả xét điều chỉnh bậc thu nhập thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Kết luận

Như vậy khi xây dựng quy chế tiền lương trong doanh nghiệp chúng ta cần phải biết chế độ chi trả lương hàng tháng, trả vào thời điểm nào với số giờ làm việc mấy tiếng. Ngoài ra khi điều chỉnh thu nhập đối với từng vị trí, ai sẽ là người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh này. 

Gitiho cảm ơn bạn đọc đã theo dõi. Cùng đón xem các bước xây dựng quy chế tiền lương trong các phần tiếp theo nhé.

Hết phần 6

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông