Các bước xây dựng Quy chế Tiền lương trong Doanh nghiệp (Phần cuối)

Sabrina27/06/2022

6. Phần 6. Chế độ phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác

6.1. Chế độ Bảo hiểm xã hội, ốm đau thai sản

6.1.1. Bảo hiểm xã hội:

- Thời điểm tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo tiêu chuẩn Công ty: Từ thời điểm ký HĐLĐ chính thức có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật;

- Mức đóng và tiền lương đóng BHXH, BHYT và BHTN sẽ được tính theo mức lương cơ bản ghi trong HĐLĐ (Thang bảng lương Công ty đăng ký với Sở lao động thương binh xã hội và phù hợp với pháp luật lao động).

6.1.2. Chế độ ốm đau, thai sản: Thực hiện theo quy định về ốm đau, thai sản và sinh con.

6.2. Chế độ tham quan nghỉ mát

6.2.1. Hằng năm, tùy theo kết quả kinh doanh và quỹ phúc lợi, Doanh nghiệp có thể tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát và tổ chức chương trình du lịch đặc biệt dành cho một số ngườ lao động có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Doanh nghiệp;

6.2.2. Mức chi cụ thể theo quyết định của Tổng Giám đốc/người được ủy quyền trên cơ sở quỹ được phê duyệt trong từng thời kỳ;

6.2.3. Trường hợp Doanh nghiệp không thể tổ chức được cho ngườ lao động chế độ này thì được thanh toán bằng tiền phúc lợi này. Mức chi theo sự phê duyệt của Tổng Giám đốc/người được ủy quyền tại từng thời điểm;

6.2.4. Trường hợp người lao động không bố trí đi được vì lý do công việc và được sự phê duyệt của Tổng Giám đốc/người được ủy quyền thì được thanh toán bằng tiền phúc lợi này. Việc thanh toán bằng tiền trong trường hợp này chỉ áp dúng đối với những trường hợp người lao động đã có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 6 tháng trở lên.

6.3. Chế độ khám sức khỏe định kỳ

- Hằng năm, Doanh nghiệp sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Người lao động 01 lần/01 năm. Chi phí do Doanh nghiệp chi trả. Thời điểm khám sức khỏe, mức chi và đối tượng hưởng được thực hiện theo nguyên tắc do Tổng Giám đốc/Lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt tại từng thời điểm.

- Trường hợp người lao động không sử dụng phúc lợi này thì không được quy đổi thành tiền.

6.4. Các chế độ phúc lợi khác

- Chính sách ưu đãi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ do Doanh nghiệp cung cấp: Áp dụng theo phê duyệt của Lãnh đạo có thẩm quyền ban hành tại từng thời điểm.

- Chế độ phúc lợi – thưởng cho người lao động trong dịp Lễ, Tết, các ngày đặc biệt khác của người lao động và hoạt động sinh hoạt tập thể như sau:

  • Chế độ phúc lợi áp dụng cho người lao động đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên;
  • Công ty thực hiện việc quan tâm, chia sẻ động viên người lao động bằng vật chất và/hoặc tinh thần (tổ chức gặp mặt, thăm quan, thăm hỏi,…) cho người lao động và thân nhân của người lao động (tứ thân phụ mẫu, vợ chồng và con) vào những ngày kỷ niệm trong năm & các sự kiện đặc biệt khác;
  • Công ty luôn khuyến khích xây dựng chế độ phúc lợi tối ưu nhất cho người lao động. Căn cứ vào kết quả kinh doanh và hoạt động của công ty thì các chế độ phúc lợi này có thể được điều chỉnh (tăng/giảm) cho phù hợp theo quyết định của Lãnh đạo có thẩm quyền.

6.5. Các chế độ thưởng

6.5.1. Thưởng cân bằng công việc

- Mức áp dụng: Thưởng cân bằng công việc do Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng Quản trị Công ty quyết định trên cơ sở kết quả và phạm vi công việc mà Người lao động đảm nhận. Mức thưởng cân bằng công việc tối đa không quá 30% Thu nhập vị trí theo vị trí công việc được đảm nhận thêm. 

- Thưởng cân bằng công việc: không áp dụng cho các cấp có ngạch thu nhập từ G7 – G10 khi đảm nhận thêm các công việc khác trừ trường hợp cấp phó đảm nhận thêm công việc của cấp trưởng hoặc phụ trách trong thời gian tạm khuyết vị trí trưởng. Các trường hợp khác theo quy định tại điều mục b điều này trình Ban Lãnh đạo phê duyệt.

6.5.2. Thưởng thâm niên

- Là phần thưởng cho sự trung thành gắn bó với Công ty, được phê duyệt theo từng năm (nếu có).

- Điều kiện tính thưởng: CBNV có thời gian làm việc trên 36 tháng. Các CBNV có thời gian lẻ từ 06 tháng trở lên sẽ được Công ty làm tròn thêm năm;

- Thời gian chi trả: Được trả vào cùng thời gian trả thưởng KQKD. Các CBNV được xét thưởng chỉ được nhận phần thưởng này khi còn làm việc tại Công ty đến thời điểm trả thưởng.

6.5.3. Thưởng sáng kiến

- Là phần thưởng cho những đóng góp vào sự phát triển của Công ty bằng những hoạt động sáng tạo cải tiến, bằng trí tuệ của cá nhân, của nhóm;

- Ngoài ra những sáng kiến không đo, đếm được mức sinh lợi cụ thể thì tùy mức độ hiệu quả của các sáng kiến đó TGĐ Công ty sẽ quyết định mức thưởng cụ thể;

- Thời gian chi trả: Trong vòng 10 ngày sau khi có báo cáo kết quả sáng kiến, cải tiến;

- Áp dụng với toàn thể CBNV trong Công ty.

6.5.4. Các đãi ngộ khác (phần thưởng phi vật chất)

- Chế độ đào tạo: Chi tiết theo <Quy chế đào tạo>

- Thưởng ghi nhận: Hàng năm, vào dịp tổng kết Công ty cuối năm, các cá nhân có đóng góp liên tục 5 năm, 10 năm, 15 năm,… sẽ được thưởng ghi nhận cống hiến .

6.6. Qui định chính sách thu nhập và các phúc lợi đối với người nước ngoài

Tùy từng vị trí cụ thể khi tuyển dụng mức lương và các chế độ phúc lợi chi tiết sẽ do Bộ phận nhân sự xây dựng và đề xuất dựa trên cơ sở tính chất đặc thù của vị trí và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là những khoản thu nhập, phụ cấp, phúc lợi và các chế độ đãi ngộ mang tính tham khảo, tùy tính chất quy mô và khả năng tài chính cũng như quan điểm của từng chủ sử dụng lao động mà có thể sử dụng 1 phần/toàn phần hoặc bổ sung những chế độ khác phù hợp với chính doanh nghiệp đó.

7. Phần 7. Điều khoản thi hành

7.1. Tổ chức thực hiện

7.1.1. Tổng Giám đốc Công ty/Người được ủy quyền có trách nhiệm tổ chức thực hiện:

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tham chiếu quy chế này để xây dựng Quy chế tiền lương của đơn vị;

- Quy định hệ thống công cụ đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ đối với Người lao động để làm cơ sở xét nâng thu nhập theo Quy chế này.

7.1.2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổng hợp để trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.

7.1.3. Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này và phổ biến với toàn thể Người lao động để biết và thực hiện.

7.1.4. Những vấn đề về thu nhập chưa được quy định trong Quy chế này do Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. 

7.2. Điều khoản thi hành

7.2.1. Quy chế này được áp dụng từ ngày………………….

7.2.2. Tổng Giám đốc/người được ủy quyền Công ty có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các nội dung cần thiết để thi hành thống nhất Quy chế này trong Doanh nghiệp.

7.2.3. Mọi sửa đổi bổ sung Quy chế này do Hội đồng Quản trị Công ty/ Người được ủy quyền quyết định./.

Hết

 

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông