Cách đổi màu, thêm ngày giờ, đánh dấu, đặt lại vị trí Nhận xét (Comment) trong Excel

Nội dung được viết bởi Bến Hà Trương

Comment là một tính năng hữu ích để chúng ta viết một số thông tin quan trọng trong Excel, sau khi chèn phần nhận xét - comment sẽ có một chỉ báo nhỏ màu đỏ hiển thị trong ô. Nhưng đôi khi, các chỉ báo màu đỏ không nổi bật cho lắm, vì vậy đôi khi chúng ta nên đánh dấu tất cả các ô có nhận xét bằng một màu cụ thể để làm cho chúng nổi bật hơn.

Cách làm nổi bật các ô có nhận xét trong Excel

Sử dụng tính năng Go To Special làm nổi bật các ô có nhận xét

Trước tiên chúng ta có thể chọn tất cả các ô nhận xét, sau đó chọn màu chúng ta thích, vui lòng làm như sau:

1 . Chọn phạm vi dữ liệu hoặc toàn bộ trang tính mà bạn muốn đánh dấu các ô có nhận xét.

2 . Sau đó nhấp vào Home > Find & Select > Go To Special:

Sử dụng tính năng Go To Special làm nổi bật các ô có nhận xét

Mẹo : Bạn có thể nhấn phím tắt Ctrl + G để mở hộp thoại  Go To và nhấp vào Special để mở hộp thoại Go To Special.

3 . Trong hộp thoại Go To Special, chọn tùy chọn Comments, xem ảnh chụp màn hình:

Trong hộp thoại Go To Special, chọn tùy chọn Comments

4 . Sau đó nhấp vào OK để đóng hộp thoại này và tất cả các ô có nhận xét đã được chọn trong tùy chọn của bạn.

tất cả các ô có nhận xét đã được chọn

5 . Sau khi chọn các ô nhận xét, sau đó nhấp vào biểu tượng Fill Color trong tab Home và chọn một màu bạn thích, tất cả các nhận xét ô đã chọn sẽ được tô màu cùng một lúc.

Chọn màu cho phần comment trong excel

Như vậy, các ô có phần nhận xét đã được tô màu khác biệt so với phần còn lại, và bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng.

Làm nổi bật các ô có Nhận xét bằng VBA

Bạn cũng có thể đánh dấu và tô màu tất cả các nhận xét ô trong trang tính đang hoạt động ngay lập tức bằng mã VBA sau:

1 . Kích hoạt trang tính của bạn mà bạn muốn đánh dấu các ô nhận xét.

2 . Giữ phím ALT + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications .

3 . Bấm Insert > Module và dán mã sau vào Module Window.

Mã VBA: đánh dấu tất cả các ô có nhận xét

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sub ColorComments()
'Update 20141110
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set WorkRng = WorkRng.SpecialCells(xlCellTypeComments)
Application.ScreenUpdating = False
For Each Rng In WorkRng
    Rng.Interior.ColorIndex = 36
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


4 . Sau đó nhấn phím F5 để chạy mã này và một hộp nhắc sẽ bật ra để nhắc bạn chọn phạm vi bạn muốn đánh dấu các ô nhận xét.

5 . Tiếp theo, bạn hãy nhấp vào OK , tất cả các nhận xét  của bạn đã được trở nên nổi bậc hơn nhờ có màu sắc khác biệt so với các ô bên cạnh.

Cách đổi màu, thêm ngày giờ, đánh dấu, đặt lại vị trí Nhận xét (Comment) trong Excel

Lưu ý,  bạn có thể thay đổi chỉ số màu trong dòng Rng.Interior.ColorIndex = 36 theo ý muốn.

Cách đặt lại vị trí tất cả Nhận Xét trong Excel

Trong một trang tính có nhiều nhận xét, đôi khi chúng ta cần điều chỉnh hoặc di chuyển vị trí hộp nhận xét để xem nội dung ô phía sau hộp nhận xét, trong trường hợp này, các hộp nhận xét sẽ được chuyển đến các vị trí khác nhau. Sau khi kết thúc thao tác, bạn cần trả các hộp nhận xét về vị trí ban đầu, làm thế nào bạn có thể đặt lại tất cả các vị trí nhận xét cùng một lúc trong Excel?

Bạn có thể áp dụng mã VBA sau để khôi phục tất cả các hộp nhận xét về vị trí ban đầu cùng một lúc.

1 . Giữ phím ALT + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications .

2 . Bấm Insert > Module, và dán mã sau vào Module Window.

Mã VBA: Đặt lại tất cả các vị trí nhận xét trong trang tính đang hoạt động

1
2
3
4
5
6
7
8
Sub ResetComments()
'Update 20141110
Dim pComment As Comment
For Each pComment In Application.ActiveSheet.Comments
   pComment.Shape.Top = pComment.Parent.Top + 5
   pComment.Shape.Left = pComment.Parent.Offset(0, 1).Left + 5
Next
End Sub

3 . Sau đó nhấn phím F5 để chạy mã này và tất cả các vị trí nhận xét trong trang tính đang hoạt động đã được đặt lại cùng một lúc. Xem ảnh chụp màn hình:

Vị trí nhận xét đã thay đổi

Kết quả sau khi chạy mã

Vị trí nhận xét về mặc định

Cách thay đổi màu chỉ báo Nhận xét trong Excel

Sau khi chèn nhận xét, một chỉ báo hình tam giác nhỏ màu đỏ xuất hiện ở góc trên bên phải của ô. Nhiều người dùng Excel có thể tự hỏi liệu màu chỉ báo đỏ có thể được thay đổi thành các màu khác mà họ thích hay không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thay đổi màu chỉ báo nhận xét trong excel
Chúng ta sẽ viết một đoạn mã VBA để vẽ một hình tam giác chồng lên mỗi chỉ báo nhận xét với một màu cụ thể mà bạn cần trên trang hoạt động.
1. Kích hoạt trang tính của bạn mà bạn muốn thay đổi màu chỉ báo nhận xét.
2 . Giữ phím ALT + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications .
3 . Bấm Insert > Module và dán mã sau vào Module Window.

Mã VBA: Thay đổi màu chỉ báo nhận xét trong trang hoạt động
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sub CoverCommentIndicator()
'Update 20141110
Dim pWs As Worksheet
Dim pComment As Comment
Dim pRng As Range
Dim pShape As Shape
Set pWs = Application.ActiveSheet
wShp = 6
hShp = 4
For Each pComment In pWs.Comments
  Set pRng = pComment.Parent
  Set pShape = pWs.Shapes.AddShape(msoShapeRightTriangle, pRng.Offset(0, 1).Left - wShp, pRng.Top, wShp, hShp)
  With pShape
    .Flip msoFlipVertical
    .Flip msoFlipHorizontal
    .Fill.ForeColor.SchemeColor = 12
    .Fill.Visible = msoTrue
    .Fill.Solid
    .Line.Visible = msoFalse
  End With
Next
End Sub

4 . Sau khi dán mã, hãy nhấn phím F5 để thực thi mã và tất cả các chỉ báo hình tam giác màu đỏ được bao phủ bởi các hình tam giác màu xanh như ảnh chụp màn hình sau:
chỉ báo màu đỏ mặc định

Kết quả sau khi chạy mã
chỉ báo màu xanh sau khi chạy mã
Ghi chú:

  • Trong đoạn mã trên, bạn có thể thay đổi màu xanh lam theo ý muốn bằng cách thay đổi chỉ mục màu trong tập lệnh .Fill.ForeColor.SchemeColor = 12 .
  • Hình dạng tam giác bạn thêm bằng VBA ở trên sẽ được thay đổi kích thước khi bạn thay đổi kích thước ô.
  • Nếu bạn muốn xóa tất cả các hình tam giác màu ngay lập tức, mã VBA sau sẽ giúp bạn thực hiện:
Mã VBA: Xóa các hình tam giác trên các chỉ báo nhận xét
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sub RemoveIndicatorShapes()
'Update 20141110
Dim pWs As Worksheet
Dim pShape As Shape
Set pWs = Application.ActiveSheet
For Each pShape In pWs.Shapes
    If Not pShape.TopLeftCell.Comment Is Nothing Then
      If pShape.AutoShapeType = msoShapeRightTriangle Then
        pShape.Delete
      End If
    End If
Next
End Sub

Cách tự động thêm ngày và giờ vào phần Nhận Xét trong Excel

Khi bạn chèn nhận xét vào một ô, tên người dùng sẽ được chèn tự động theo mặc định. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu ngày và giờ hiện tại có thể được tự động thêm vào bình luận hay không? Hiển thị ngày và giờ trong phần nhận xét sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định thời gian bạn tạo nhận xét. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thủ thuật để bạn thêm ngày giờ trong ô bình luận excel


Cách thêm ngày và giờ thủ công vào phần Nhận Xét trong Excel

Không cần nhập dữ liệu và thời gian vào ô bình luận, bạn có thể sử dụng các phím tắt này để chèn dữ liệu và thời gian một cách nhanh chóng và dễ dàng. 
1 . Nhấp vào một ô mà bạn muốn chèn nhận xét với dữ liệu và thời gian hiện tại, sau đó nhấp chuột phải để chọn biểu mẫu Insert Comment trên menu ngữ cảnh, xem ảnh chụp màn hình:

nhấp chuột phải để chọn biểu mẫu Insert Comment

2 . Sau khi chèn bình luận, trong hộp bình luận, nhấn Ctrl +; để chèn ngày hiện tại và nhập dấu cách, sau đó nhấn Ctrl + Shift +; để chèn thời gian hiện tại, đồng thời dữ liệu và thời gian hiện tại đã được thêm vào nhận xét, hãy xem ảnh chụp màn hình:
Ctrl +;

3 . Và sau đó bạn có thể chỉnh sửa nhận xét của mình nếu cần.

Cách tự động thêm ngày và giờ vào phần Nhận Xét trong Excel với VBA

Nếu bạn không quen sử dụng các phím tắt, đừng lo lắng, chúng ta có thể viết một đoạn mã VBA giúp bạn chèn ngày và giờ tự động.
1 . Chọn ô mà bạn muốn chèn nhận xét.
2 . Giữ phím ALT + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications .
3 . Bấm Insert > Module và dán mã sau vào Module Window.

Mã VBA: Tự động thêm ngày và giờ để nhận xét
1
2
3
4
5
6
7
8
Sub DatedComment()
'Update 20141110
Dim pComment As Comment
Dim WorkRng As Range
Set WorkRng = Application.ActiveCell
Set pComment = WorkRng.AddComment(Application.UserName & ":" & vbLf & Now & vbLf)
pComment.Shape.TextFrame.Characters(1, VBA.Len(Application.UserName) + 1).Font.Bold = True
End Sub

4 . Sau đó nhấn phím F5 để chạy mã này và một nhận xét sẽ được chèn vào ô đã chọn với ngày và giờ tự động và bạn có thể chỉnh sửa nhận xét theo nhu cầu của mình, xem ảnh chụp màn hình:
Lưu ý mã VBA này không thể hoạt động nếu ô được chọn đã được chèn nhận xét trước đó.
Hy vọng, với bài viết này bạn đã biết thêm một số thủ thuật hữu ích để tùy chỉnh phần nhận xét trong bảng tính excel của mình. Bên cạnh đó, để không bỏ lỡ những mẹo và thủ thuật tin học văn phòng hữu ích khác, hãy tham gia Gitiho ngay hôm nay. 

KHÓA HỌC EXCEL ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Khóa học với hơn 14000 HỌC VIÊN đang học và đánh giá trung bình 4.76 SAO

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông