Cách tính giá trị trung bình theo ngày trong tuần hoặc cuối tuần trên Excel

Đỗ Thúy Quỳnh
Đỗ Thúy Quỳnh
Sep 24 2020
Chúng ta thường xuyên làm việc với các hàm SUMIF, COUNTIF để tính tổng hoặc đếm các giá trị theo một điều kiện nào đấy, tuy nhiên để tính giá trị trung bình theo điều kiện nhất định phải làm như nào. Mà ví dụ cụ thể ở đây giả sử ta có hai cột trong một trang tính, một cột chứa ngày tháng, một cột còn lại chứa các giá trị số như hình minh họa bên dưới, làm thế nào để tính trung bình các số dựa trên ngày trong tuần hoặc cuối tuần trong Excel. Trong bài này, Gitiho sẽ giới thiệu cho bạn một số công thức để giải quyết nhanh công việc này.
cach-tinh-gia-tri-trung-binh-theo-ngay-trong-tuan-hoac-cuoi-tuan-tren-excel
Cách tính giá trị trung bình theo ngày trong tuần hoặc cuối tuần trên Excel

Tính trung bình dữ liệu theo ngày trong tuần hoặc cuối tuần.

Ở đây chúng ta có 2 công thức cố thể tính giá trị trung bình theo ngày trong tuần hoặc theo ngày cuối tuần một cách nhanh chóng. Kết quả trả vào một ô trống khác.
Chọn ô mà bạn muốn đặt phép tính và trả kết quả ở đó. Gõ dòng công thức sau đây vào:
=SUM((WEEKDAY(A2:A20, 2)<6)*(B2:B20))/SUM(1*(WEEKDAY(A2:A20, 2)<6))
Sau đó nhấn tổ hợp phím 
Shift + Ctrl + Enter để lấy kết quả.
cach-tinh-gia-tri-trung-binh-theo-ngay-trong-tuan-hoac-cuoi-tuan-tren-excel
Mẹo:
1. Nếu bạn muốn tính giá trị trung bình theo ngày cuối tuần, công thức sau có thể giúp bạn thực hiện một cách nhanh chóng:
=SUM((WEEKDAY(A2:A20, 2)>5)*(B2:B20))/SUM(1*(WEEKDAY(A2:A20, 2)>5))
Sau đó nhớ nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + Enter để nhận kết quả.
2. Trong công thức này, A2:A20 là phạm vi cột dữ liệu. B2:B20 là phạm vị các số mà bạn muốn tính giá trị trung bình.

Có thể bạn sẽ cần:

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn cách phân biệt Data Table với Lookup Table trong Power Pivot

Hướng dẫn cách phân biệt Data Table với Lookup Table trong Power Pivot

Hướng dẫn cách mở thẻ Power Pivot trên thanh Menu của Excel

Hướng dẫn cách mở thẻ Power Pivot trên thanh Menu của Excel

Hướng dẫn cách phân biệt giữa Power Pivot và Pivot Table

Hướng dẫn cách phân biệt giữa Power Pivot và Pivot Table

Hướng dẫn cách kết nối các bảng trong Power Pivot

Hướng dẫn cách kết nối các bảng trong Power Pivot

Hướng dẫn cách đổi tên bảng và tên cột trong Power Pivot

Hướng dẫn cách đổi tên bảng và tên cột trong Power Pivot

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội