Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Chuyên viên Báo chí

Nội dung được viết bởi Sabrina

Nếu như doanh nghiệp của bạn đang cần tuyển dụng một người phụ trách công tác quan hệ báo chí, bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng bản mô tả công việc cho vị trí chuyên viên báo chí. Tham khảo ngay bản JD chi tiết dưới đây bạn nhé.

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng nhóm Báo chí

Đăng ký ngay khóa học Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Bản mô tả công việc vị trí chuyên viên báo chí

Các thông tin cơ bản

Bất kỳ bản mô tả công việc nào cũng cần các thông tin bắt buộc như tên vị trí tuyển dụng, mục tiêu công việc, các nhiệm vụ chính, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng kèm theo quyền lợi của người lao động sau khi được tuyển dụng. Trước khi xây dựng một bản mô tả công việc chi tiết, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Vị trí tuyển dụng là gì?
  • Vị trí này sẽ phải phụ trách những công việc nào?
  • Những công việc đó sẽ yêu cầu người làm phải có những tố chất gì?
bản mô tả công việc chuyên viên báo chí

Các câu hỏi trên sẽ giúp bạn có được hình dung ban đầu về vị trí tuyển dụng và bắt đầu đặt ra các tiêu chuẩn phù hợp với vị trí đó. Giờ thì hãy cùng xây dựng một bản mô tả công việc cụ thể cho vị trí chuyên viên báo chí nhé.

Ví dụ bản mô tả công việc

Dưới đây là một ví dụ chi tiết về bản mô tả công việc của chuyên viên báo chí. Bạn có thể tham khảo để xây dựng bản mô tả phù hợp với doanh nghiệp mình.

Chức danh/vị trí công việc     Chuyên viên Báo chíPhòng Ban: BC/ Ban TT
Địa điểm làm việcDo doanh nghiệp chỉ định tại từng thời kỳ
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Báo chí
Qui trình công việc liên quan: 1. Triển khai lên tin bài, phối hợp xử lý khủng hoảng
2. Duy trì quan hệ với Báo chí (Phóng viên các báo và các địa bàn)
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác cơ quan Báo chí trong và ngoài nước
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Truyền tải kịp thời, chính xác, hiệu quả các thông tin và hình ảnh về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, uy tín Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp đến các tổ chức, cơ quan thông tấn báo chí.
2. Giảm thiểu, phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả các rủi ro phát sinh liên quan đến hoạt đông truyền thông, mạng xã hội.
3. Duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Doanh nghiệp với các cơ quan Báo chí trong và ngoài nước.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ đối ngoại với cơ quan/ đối tác báo chí của Doanh nghiệp65%Duy trì quan hệ đối với các kênh, đối tác truyền thông được giao. Xây dựng cơ sở dữ liệu báo chí phục vụ các hoạt động truyền thông.
Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh, đối tác truyền thông được phân công phụ trách (theo địa bàn hoạt động, theo phân loại đầu báo các kênh truyền thông báo chí, truyền hình, phát thanh, mạng xã hội…) 
Đánh giá, thu thập thông tin và báo cáo thường xuyên về danh sách đối tác được phân công quản lý, mức độ hiệu quả của từng kênh, từng đối tác truyền thông, đề xuất giải pháp đẩy mạnh quan hệ đối tác báo chí 
Phân loại, quản lý dữ liệu quan hệ báo chí theo yêu cầu của hoạt động truyền thông (địa bàn phát triển, lĩnh vực, mức độ ảnh hưởng ...) 
Xây dựng chính sách dành cho các đối tác truyền thông được phân loại trong từng giai đoạn hoặc theo sự vụ, trên cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả của từng kênh, đối tác truyền thông. 
Thu thập, cập nhật thông tin nhà báo (Danh sách báo chí) và thường xuyên cập nhật, báo cáo Lãnh đạo Ban các tình huống phát sinh. 
Triển khai các sự kiện hoạt động quan hệ báo chí. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động quan hệ báo chí đúng quy trình, đạt được mục tiêu, thời hạn và hiệu quả cao. 
Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác Báo chí, các tổ chức truyền thông cần phát triển quan hệ. 
2. Thực hiện các kế hoạch truyền thông20%Đảm bảo hoàn thành các kế hoạc truyền thông đã được phê duyệt. 
Đảm bảo không vượt quá ngân sách theo kế hoạch
Tài liệu lưu trữ khoa học, thuận tiện cho công tác tra cứu và sử dụng
Lập và triển khai kế hoạch truyền thông cho từng sự kiện, thương hiệu 
Phụ trách phát hành tin bài tới các đối tác báo chí, tổng hợp và quản lý việc lên tin bài và phát tán để đạt và vượt kế hoạch truyền thông đặt ra. 
Phụ trách thực hiện các hợp đồng hợp tác truyền thông, xử lý các yêu cầu của đối tác báo chí được phân công phụ trách. 
Quản lý việc phân bổ ngân sách hợp đồng, tổng hợp theo dõi và báo cáo việc thực hiện hợp đồng hàng tháng. 
Lưu trữ các kế hoạch phát hành (tin bài, danh sách báo chí, ngân sách, đánh giá mức độ hoàn thành...) hàng tháng. 
Đánh giá kết quả thực hiện dựa trên KPIs và đưa ra bài học rút kinh nghiệm (nếu có). 
3. Thực hiện xử lý khủng hoảng báo chí:10%Ngăn chặn các tin tức xấu ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của Doanh nghiệp và Công ty thành viên
Xử lý và giải quyết khủng hoảng truyền thông liên quan đến đối tác báo chí có ký kết hợp tác được phân công phụ trách. Báo cáo tình trạng xử lý khủng hoảng. 
Thu thập, thẩm định, xác minh các thông tin dư luận xã hội, thông tin tiền ấn bản và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và đưa ra giải pháp xử lý.  
Tổng hợp và lưu trữ xử lý khủng hoảng, phân tích hiệu quả và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quan hệ báo chí, giảm thiểu chi phí.  
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng5%Hoàn thành đáp ứng yêu cầu công việc được giao
IV. QUYỀN HẠN
1. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ để phục vụ các hoạt động truyền thông, quan hệ báo chí có liên quan
2. Có quyền yêu cầu nhân sự hỗ trợ trong các hoạt động truyền thông.
3. Đề xuất chính sách dành cho Quan hệ báo chí trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Trưởng phòng Báo chí/ Lãnh đạo Ban TT
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, truyền thông theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông; Báo chí; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính.
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu các quy định về luật Báo chí, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing
- Có kiến thức căn bản về thị trường bất động sản, hiểu rõ các yếu tố tác động tới thị trường bất động sản
- Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính
- Có kiến thức chung về sản phẩm BĐS, Du lịch của Doanh nghiệp. 
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian và kiểm soát công việc
 - Kỹ năng báo cáo
 - Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng viết bài, thuyết trình và trình bày vấn đề.
 - Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ.
 - Khả năng giải quyết vấn đề, Lập kế hoạch, phân tích đánh giá vấn đề.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
- Vi tínhThành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…)
4. Kinh nghiệmCó ít nhất 3 năm vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp/Tập đoàn trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, sân Golf … là một lợi thế.
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng phòng Báo chí

Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn viết bản mô tả công việc cho vị trí chuyên viên báo chí. Hy vọng ví dụ trong bài đã giúp bạn xây dựng được một bản mô tả công việc phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Để tham khảo các kiến thức về tuyển dụng, hãy đọc thêm các bài viết trên blog Gitiho.com bạn nhé.

Gitiho xin cảm ơn và chúc bạn thành công!

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông