Cách thức xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng nhóm Báo chí

Nội dung được viết bởi Sabrina

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng vị trí trưởng nhóm báo chí? Nếu như chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy cùng Gitiho tìm hiểu cách xây dựng bản mô tả công việc của trưởng nhóm báo chí ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Chuyên viên Báo chí

Đăng ký ngay khóa học Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Bản mô tả công việc vị trí trưởng nhóm báo chí

Các thông tin cơ bản

Bất kỳ bản mô tả công việc nào cũng cần các thông tin bắt buộc như tên vị trí tuyển dụng, mục tiêu công việc, các nhiệm vụ chính, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng kèm theo quyền lợi của người lao động sau khi được tuyển dụng. Trước khi xây dựng một bản mô tả công việc chi tiết, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Vị trí tuyển dụng là gì?
 • Vị trí này sẽ phải phụ trách những công việc nào?
 • Những công việc đó sẽ yêu cầu người làm phải có những tố chất gì?
bản mô tả công việc trưởng nhóm báo chí

Các câu hỏi trên sẽ giúp bạn có được hình dung ban đầu về vị trí tuyển dụng và bắt đầu đặt ra các tiêu chuẩn phù hợp với vị trí đó. Giờ thì hãy cùng xây dựng một bản mô tả công việc cụ thể cho vị trí trưởng nhóm báo chí nhé.

Ví dụ bản mô tả công việc

Dưới đây là một ví dụ chi tiết về bản mô tả công việc của trưởng nhóm báo chí. Bạn có thể tham khảo để xây dựng bản mô tả phù hợp với doanh nghiệp mình.

Chức danh/vị trí công việc: Trưởng nhóm Báo chí 

Phòng Ban: Phòng BC/Ban TT

Địa điểm làm việc Do doanh nghiệp chỉ định từng thời kỳ

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng phòng Báo chí

Qui trình công việc liên quan:  

1. Triển khai lên tin bài, phối hợp xử lý Khủng hoảng
2. Thẩm định nội dung báo chí và mạng xã hội theo định hướng đề ra
3. Duy trì quan hệ với Báo chí (Cấp Phó Trưởng Ban, TKTS, Phóng viên địa bàn)

Quan hệ công việc:                      

Bên trong: Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp 

Bên ngoài: Các tổ chức Báo chí, Truyền thông trong và ngoài nước.

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Trợ giúp Trưởng phòng Báo chí giám sát, điều phối các hoạt động của Nhóm báo chí nhằm mục tiêu:

1. Truyền tải kịp thời, chính xác, hiệu quả các thông tin và hình ảnh về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, uy tín Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp đến các tổ chức, cơ quan thông tấn báo chí.

2. Giảm thiểu, phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả các rủi ro phát sinh liên quan đến hoạt đông truyền thông, mạng xã hội.

3. Duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Tập đoàn với các cơ quan Báo chí trong và ngoài nước.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Tổ chức quan hệ đối ngoại với cơ quan báo đài:

 • Thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ đối tác truyền thông (báo chí, truyền hình, phát thanh, theo địa bàn phát triển...) trong và ngoài nước theo yêu cầu của hoạt động truyền thông.  
 • Xây dựng, phân loại, quản lý dữ liệu quan hệ báo chí theo yêu cầu của hoạt động truyền thông (địa bàn phát triển, lĩnh vực, mức độ ảnh hưởng ...)   
 • Xây dựng, đề xuất chính sách dành cho các đối tác truyền thông được phân loại trong từng giai đoạn hoặc theo sự vụ, trên cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả của từng kênh, đối tác truyền thông.
 • Chủ trì tổ chức thu thập, cập nhật thông tin nhà báo (Danh sách báo chí) và thường xuyên cập nhật, báo cáo Lãnh đạo Ban các tình huống phát sinh
 • Lên kế hoạch, triển khai các sự kiện hoạt động quan hệ báo chí. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động quan hệ báo chí đúng quy trình, đạt được mục tiêu, thời hạn và hiệu quả cao.  

2. Xây dựng các kế hoạch Truyền thông hàng năm:

 • Xây dựng Ngân sách Hợp tác truyền thông, các hoạt động kết nối thúc đây quan hệ với các đối tác báo chí và kiểm soát ngân sách hoạt động.  
 • Xây dựng các chỉ tiêu đo lường hiệu quả thực hiện.  

3. Tổ chức triển khai các hoạt động Truyền thông:

Tổ chức thu thập thông tin và hình ảnh liên quan đến Doanh nghiệp và BLĐ Doanh nghiệp. Trực tiếp thẩm định và cung cấp cho giới truyền thông những thông tin về Doanh nghiệp được chính xác, nhất quán, kịp thời đúng định hướng

4. Thẩm định, định hướng các nội dung truyền thông theo yêu cầu ( sự kiện, nội bộ, Q&A, bài PR, phỏng vấn…).

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm kiểm soát và xử lý Khủng hoảng:

Giải quyết khủng hoảng truyền thông. Giám sát, báo cáo tình trạng xử lý khủng hoảng.

Thu thập, thẩm định, xác minh các thông tin dư luận xã hội, thông tin tiền 10% ấn bản và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và đưa ra giải pháp xử lý.   

Tổng hợp và lưu trữ xử lý khủng hoảng, phân tích hiệu quả và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quan hệ báo chí, giảm thiểu chi phí.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Duy trì quan hệ tốt đẹp với Báo chí trong và ngoài nước. Đảm bảo cập nhật đầy đủ, thường xuyên danh sách các cơ quan báo, đài thường xuyên cộng tác với Doanh nghiệp.
 2. Đảm bảo hoạt động hợp tác, kết nối thúc đẩy quan hệ với các đối tác báo chí.
 3. Đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng.
 4. Đảm bảo tính chính xác, nhất quán, kịp thời đúng tiến độ.
 5. Đảm bảo đúng tiến độ
 6. Xử lý tốt khủng hoảng, kiếm soát tin tức.
 7. Hoàn thành đáp ứng yêu cầu công việc được giao

QUYỀN HẠN

1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng Báo chí/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi phụ trách

TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Trưởng phòng Báo chí/ Lãnh đạo Ban Truyền thông - Marketing
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh  theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

TIÊU CHUẨN YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông; Báo chí; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính.

2. Kiến thức cần thiết 

- Am hiểu các quy định về luật Báo chí, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing
- Có kiến thức căn bản về thị trường bất động sản, hiểu rõ các yếu tố tác động tới thị trường bất động sản
- Có kiến thức chung về sản phẩm BĐS, Du lịch của Doanh nghiệp. 

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng tạo ảnh hưởng, truyền động lực, cảm hứng và khích lệ nhân viên
- Kỹ năng đào tạo và báo cáo
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Giao tiếp cơ bản
- Vi tính Tin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, …)

4. Kinh nghiệm Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Từng làm việc cho các vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp/Tập đoàn trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, sân Golf … là một lợi thế.

5.Thái độ trong công việc Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao 

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng phòng Báo chí

Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn viết bản mô tả công việc cho vị trí trưởng nhóm báo chí. Hy vọng ví dụ trong bài đã giúp bạn xây dựng được một bản mô tả công việc phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Để tham khảo các kiến thức về tuyển dụng, hãy đọc thêm các bài viết trên blog Gitiho.com bạn nhé.

Gitiho xin cảm ơn và chúc bạn thành công!


 

Deal lớn - Giá hời!

Gitiho giảm giá khóa học Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý kế toán), dành cho người mới bắt đầu học về kế toán hoặc không còn nhớ về định khoản kế toán.

Giá gốc của khóa học là 699K, hiện đang được giảm còn 299K! Nhập thêm mã code KETOAN49K để sở hữu khóa học chất lượng chỉ 49K!

Thời hạn áp dụng chỉ đến 01/06 - Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông