Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 39 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Chuyên viên Pháp lý doanh nghiệp

Jul 19 2022
Chức danh/vị trí công việc     Chuyên viên Pháp lý doanh nghiệp Phòng Ban: PLDN&QLCĐ/Ban Pháp chế
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng/ Phó trưởng phòng/ Trưởng nhóm PLDN&QLCĐ
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quy chế, quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng.
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpSở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Các Sở Giao dịch Chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Các công ty chứng khoán
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Đảm bảo các hoạt động thành lập mới, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp và các Công ty thành viên tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như tuân thủ các nội quy, quy chế (quy định nội bộ) của Doanh nghiệp.
2. Tạo dựng niềm tin tới Cổ đông và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Doanh nghiệp trước công chúng đầu tư thông qua việc thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư trong cộng đồng tài chính.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1.1. Thực hiện việc tư vấn các vấn đề phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của các phòng/ ban/ đơn vị và/ hoặc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo:20% 
- Tư vấn áp dụng các quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp ở các lĩnh vực: tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, ngân hàng, sở hữu trí tuệ,… - Nhận diện được các rủi ro pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp và hạn chế việc sai phạm, thiếu sót các quy định pháp luật, phòng ngừa rủi ro pháp lý xảy ra đối với doanh nghiệp
- Đảm bảo văn bản pháp lý của doanh nghiệp được ban hành đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật
-  Soạn thảo, rà soát dự thảo các văn bản pháp lý của doanh nghiệp như: Nghị quyết, Biên bản họp, Giấy ủy quyền, Công văn, Biên bản thỏa thuận,… 
- Kiến nghị, cảnh báo rủi ro pháp lý đối với các yêu cầu tư vấn, khuyến nghị thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật 
1.2 Thực hiện các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp20%    
Thực hiện các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Hoàn thành thủ tục đúng thời hạn
Đề xuất, kiến nghị về cơ cấu sở hữu, hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp, cử người quản lý doanh nghiệp của Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên Đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp phù hợp quy định pháp luật
Theo dõi hệ thống các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của Doanh nghiệp và tổng hợp, báo cáo Ban Lãnh đạo  Định kỳ/đột xuất cung cấp thông tin về hệ thống doanh nghiệp theo yêu cầu của BLĐ và/hoặc phòng/ban/đơn vị
1.3. Soạn thảo/ soát xét đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy chế, Quy trình, quy định theo đề xuất của các đơn vị hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo15% 
Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo quy chế, quy trình, quy định, chính sách nội bộ có liên quan theo quy định của Doanh nghiệp Nâng cao chất lượng hệ thống văn bản nội bộ của Doanh nghiệp nói chung và Phòng PLDN nói riêng
Đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các văn bản nội bộ  
Soạn thảo, cập nhật tài liệu, văn bản, quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, quản lý cổ đông của Phòng 
1.4. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các nghĩa vụ khác của các công ty đại chúng20% 
Thực hiện/theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin công ty đại chúng Đảm bảo các công ty đại chúng tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định pháp luật
Thực hiện các nghĩa vụ với cổ đông công ty đại chúng, tổ chức đại hội đồng cổ đông 
Đề xuất, kiến nghị về hoạt động tuân thủ các nghĩa vụ của công ty đại chúng 
2. Thực hiện các hồ sơ chào bán, phát hành thêm cổ phần/đăng ký công ty đại chúng 15%Thực hiện thành công các đợt chào bán, phát hành thêm cổ phần, đăng ký công ty đại chúng theo yêu cầu của BLĐ
3. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên10%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
       
IV. QUYỀN HẠN
1. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ để phục vụ các công việc có liên quan
2. Có quyền từ chối không xử lý nếu hồ sơ của đơn vị không đủ hoặc sai với quy định của Tập đoàn
3. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế đã được ban hành
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Trưởng phòng PLDN/ Lãnh đạo Ban Pháp chế
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị thành viên theo Quy định của Tập đoàn
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Kiến thức cần thiết- Có kiến thức về pháp lý doanh nghiệp phù hợp
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình của Doanh nghiệp và Ban PC có liên quan đến phạm vi công việc được giao
3. Kỹ năng cần thiếtLàm việc nhóm, làm việc độc lập
Kỹ năng phân tích, tổng hợp
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
- Vi tínhTin học văn phòng  (Word, Excel, Microsoft proiect, …)
4. Kinh nghiệm1-3 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/ Tập đoàn trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, sân Golf …
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 39 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội