Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Sabrina24/07/2022

Những năm gần đây càng nhiều công ty đang trong quá trình chuyển đổi số, nguyên do trực tiếp là bởi sự bùng nổ bởi thời đại công nghệ 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của các kênh mạng xã hội. Do đó, mỗi đơn vị, công ty đều cần chuyển mình sang kinh doanh digital để phù hợp với nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng. Chính vì lẽ đó mà trong các doanh nghiệp đã, đang chuyển đổi số không thể thiếu vị trí Giám đốc/Người đứng đầu Bộ phận/ Trung tâm Chuyển đổi số để đưa ra hướng đi phù hợp với công ty trong thời đại ngày nay. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết là ai? 

Vị trí Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết sẽ có công việc:

 • tham gia thực hiện công tác quản trị sự thay đổi cho các dự án chuyển đổi số.
 • Lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quá trình thay đổi do chuyển đổi số mang lại cho toàn công ty.
 • Hỗ trợ công việc cho Ban dự án trong các công việc phát sinh trong quá trình làm việc của Ban chuyển đổi số.
 • Tiếp xúc, thu thập và đánh giá nhu cầu chuyển đổi số tại các đơn vị phòng ban trong công ty.

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết của một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Cổ phần Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề mà mũi nhọn là lĩnh vực Bất động sản và Quần thể nghỉ dưỡng.

Bản mô tả công việc của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Chức danh/vị trí công việc Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết 

Phòng Ban: Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Địa điểm làm việc Địa điểm do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/ không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

I. THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Tổng Giám đốc

Qui trình công việc liên quan:

- Quy trình nghiên cứu và xây dựng sản phẩm liên kết
- Quy trình chọn lựa và chỉ định nhà thầu

Quan hệ công việc:                      

Bên trong doanh nghiệp

1. Lãnh đạo Doanh nghiệp;

2. Các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan;

3. Các Công ty thành viên thuộc Doanh nghiệp. 

Bên ngoài doanh nghiệp

1. Các nhà thầu sản xuất phần mềm

2. Các nhà thầu tư vấn giải pháp

3. Các công ty cung cấp dịch vụ chuyển mạch tiền điện tử

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu, thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/liên kết giữa các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/liên kết gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp 

3. Tổng hợp, ghi nhận ý kiến phản hồi từ các đầu mối các đơn vị về sản phẩm/dịch vụ liên kết, thực hiện cải tiến, phát triển các gói sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp 

4. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, phần mềm quản trị, kết nối quy trình nghiệp vụ nội bộ Doanh nghiệp và giữa các công ty trong cùng hệ thống 

5. Hướng dẫn đào tạo và hỗ trợ các công ty áp dụng phần mềm vào quy trình, nghiệp vụ vận hành tại đơn vị 

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và triển khai phương án và chiến lược hoạt động của Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết - Chiếm tỷ trọng 10% khối lượng công việc

2. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của các phòng chuyên môn của Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết thực h bao gồm nhưng không giới hạn: Chiếm tỷ trọng 80% khối lượng công việc

2.1 Nghiên cứu, thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/liên kết giữa các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp  

2.2 Phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/ liên kết gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp  

2.3 Tổng hợp, ghi nhận ý kiến phản hồi từ các đầu mối các đơn vị về sản phẩm/ dịch vụ liên kết, thực hiện cải tiến, phát triển các gói sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp 

2.4 Nghiên cứu, triển khai các giải pháp phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, phần mềm quản trị, kết nối quy trình nghiệp vụ nội bộ Doanh nghiệp và giữa các công ty trong cùng hệ thống  

2.5 Triển khai thực hiện đào tạo và hỗ trợ các công ty áp dụng phần mềm vào quy trình, nghiệp vụ vận hành tại đơn vị  

3. Quản lý nhân sự Trung tâm Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết bao gồm: (Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc)

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động xây dựng mô tả công việc, chỉ tiêu đánh giá nhân viên, hồ sơ năng lực CNBV,..

- Phân công/ chỉ đạo nhân sự tham gia/ tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xét thưởng, kỷ luật,.. CBNV trong Ban 

4. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Doanh nghiệp chỉ đạo/phân công - Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc

Kết quả cần đạt được

 1. Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết
 2. Kế hoạch được Lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
 3. Quản lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc
 4. Lên kế hoạch, phương án xây dựng, nghiên cứu tính khả thi của các sản phẩm liên kết giữa Công ty thành viên trực thuộc Doanh nghiệp
 5. Tích hợp, nghiên cứu các hệ thống sản phẩm của các công ty thành viên để tạo ra gói sản phẩm liên kết
 6. Thu thập thông tin phản hồi, đánh giá tính hiệu quả của các sản phẩm liên kết đã triển khai.
 7. Song song với đó xây dựng các đề xuất, giải pháp để nâng giá trị sản phẩm liên kết
 8. Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng của toàn bộ các Công ty thành viên trong Doanh nghiệp.
 9. Đảm bảo quy trình nghiệp vụ của các Công ty thành viên để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
  Xây dựng các bộ tài liệu đào tạo để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Nghiên cứu cũng như đưa ra các giải pháp để tối ưu quy vận hành nghiệp vụ của các công ty thành viên

- Có được hệ thống chức danh, MTCV, hồ sơ năng lực CBNV, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hợp lý, khoa học, phản ánh chính xác yêu cầu của đơn vị về nguồn lực, phục vụ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng,..của TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết.

- Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..

10. Hoàn thành công việc theo yêu cầu

IV. QUYỀN HẠN

1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền

2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết trong phạm vi được phân công/ủy quyền

3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 

4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban TC/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp

5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá,.. nhân sự thuộc TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết

6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết hiện hành

V. TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Doanh nghiệp/Công ty thành viên hoặc các báo cáo công bố ra bên ngoài (nếu có)

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết theo Quy định của Doanh nghiệp

4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp

5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết

VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học khối kinh tế chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, ưu tiên có bằng MBA, CPA hoặc ACCA

2. Kiến thức cần thiết 

Am hiểu kiến thức về quản trị kinh doanh, phát triển mạng lưới đối tác 

Am hiểu về các ngành nghề : Khách sạn, nghỉ dưỡng, du lịch, hàng không,… 

Am hiểu về kinh doanh đa kênh

3. Kỹ năng cần thiết 

Kĩ năng giao tiếp, đàm phán

Kĩ năng quản lý, quản trị chiến lược 

Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, thương thảo với khách hàng, đối tác chiến lược 

Kĩ năng xử lý công việc 

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng quản lý và đào tạo  nhân viên

Kĩ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc 

Kĩ năng quản trị tài chính và kiểm soát chi phí 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành

- Vi tính Sử dụng thành thạo máy tính, word, excel,…

4. Kinh nghiệm ☐< 1 năm; ☐1-3 năm;    ☒  5-7 năm;  ☐ 7-10 năm; ☐> 10 năm

5. Thái độ Trách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp 

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết, Bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông