Hướng dẫn cách loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi bảng (Tablet) trong Word

Nội dung được viết bởi Trần Văn Huệ

Khi làm việc với tài liệu Word, nếu tài liệu có rất nhiều bảng được chèn vào có thể sẽ có một số bảng có các hàng trùng lặp mà bạn muốn loại bỏ. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn xóa từng cái trùng lặp theo cách thủ công hoặc cũng có thể tìm và xóa nhanh bằng cách sử dụng mã VBA.

Xóa các hàng trùng lặp khỏi bảng trong Word

Bước 1: Mở tài liệu Word cần xóa các hàng trùng lặp khỏi bảng.

Bước 2: Kích con trỏ chuột vào bảng mà bạn muốn xóa các hàng trùng lặp, nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để bật cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

Hướng dẫn cách loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi bảng (Tablet) trong Word

Bước 3: Trong giao diện Microsoft Visual Basic for Applications hiển thị, truy cập vào menu Insert > Module để tạo Module mới. 

Public Sub DeleteDuplicateRows2()
'UpdatebyExtendoffice20181011
  Dim xTable As Table
  Dim xRow As Range
  Dim xStr As String
  Dim xDic As Object
  Dim I, J, KK, xNum As Long
  If ActiveDocument.Tables.Count = 0 Then
    MsgBox "This document does not have table(s).", vbInformation, "Kutools for Word"
    Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Set xDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  If Selection.Information(wdWithInTable) Then
    Set xTable = Selection.Tables(1)
    For I = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
      Set xRow = xTable.Rows(I).Range
      xStr = xRow.Text
      xNum = -1
      If xDic.Exists(xStr) Then
'         xTable.Rows(I).Delete
        For J = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
          If (xStr = xTable.Rows(J).Range.Text) And (J <> I) Then
            xNum = xNum + 1
            xTable.Rows(J).Delete
          End If
        Next
        I = I - xNum
      Else
        xDic.Add xStr, I
      End If
    Next
  Else
    For I = 1 To ActiveDocument.Tables.Count
      Set xTable = ActiveDocument.Tables(I)
      xNum = -1
      xDic.RemoveAll
      For J = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
        Set xRow = xTable.Rows(J).Range
        xStr = xRow.Text
        xNum = -1
        If xDic.Exists(xStr) Then
  '         xTable.Rows(I).Delete
          For KK = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
            If (xStr = xTable.Rows(KK).Range.Text) And (KK <> J) Then
              xNum = xNum + 1
              xTable.Rows(KK).Delete
            End If
          Next
          J = J - xNum
        Else
          xDic.Add xStr, J
        End If
      Next
    Next
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Bước 4: Sao chép mã bên dưới và dán chúng vào tập lệnh Module mới.

Hướng dẫn cách loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi bảng (Tablet) trong Word

Bước 5: Nhấn phím F5 để chạy mã, sau đó tất cả các hàng trùng lặp trong các bảng sẽ bị loại bỏ.

Hướng dẫn cách loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi bảng (Tablet) trong Word

Lưu ý: Mã trên có phân biệt chữ hoa chữ thường, nếu bạn muốn loại bỏ các hàng trùng lặp trong trường hợp không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng mã dưới đây:

Public Sub DeleteDuplicateRows2()
'UpdatebyExtendoffice20181011
  Dim xTable As Table
  Dim xRow As Range
  Dim xStr As String
  Dim xDic As Object
  Dim I, J, KK, xNum As Long
  If ActiveDocument.Tables.Count = 0 Then
    MsgBox "This document does not have table(s).", vbInformation, "Hoc Word voi Gitiho"
    Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Set xDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  If Selection.Information(wdWithInTable) Then
    Set xTable = Selection.Tables(1)
    For I = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
      Set xRow = xTable.Rows(I).Range
      xStr = UCase(xRow.Text)
      xNum = -1
      If xDic.Exists(xStr) Then
'         xTable.Rows(I).Delete
        For J = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
          If (xStr = xTable.Rows(J).Range.Text) And (J <> I) Then
            xNum = xNum + 1
            xTable.Rows(J).Delete
          End If
        Next
        I = I - xNum
      Else
        xDic.Add xStr, I
      End If
    Next
  Else
    For I = 1 To ActiveDocument.Tables.Count
      Set xTable = ActiveDocument.Tables(I)
      xNum = -1
      xDic.RemoveAll
      For J = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
        Set xRow = xTable.Rows(J).Range
        xStr = UCase(xRow.Text)
        xNum = -1
        If xDic.Exists(xStr) Then
  '         xTable.Rows(I).Delete
          For KK = xTable.Rows.Count To 1 Step -1
            If (xStr = xTable.Rows(KK).Range.Text) And (KK <> J) Then
              xNum = xNum + 1
              xTable.Rows(KK).Delete
            End If
          Next
          J = J - xNum
        Else
          xDic.Add xStr, J
        End If
      Next
    Next
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Nếu bạn muốn xóa các hàng trùng lặp trong tất cả các bảng của tài liệu, hãy đặt con trỏ vào bất kỳ vị trí nào của tài liệu bên ngoài bảng, sau đó áp dụng một trong các mã trên.

Trên đây Gitiho vừa hướng dẫn các bạn cách xóa các hàng trùng lặp khỏi bảng (Tablet) được chèn trong Word. Hi vọng các bạn thấy bài viết hữu ích. Chúc các bạn thành công!

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM:

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel theo màu chi tiết

Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong Excel

Thay đổi cách tổ chức dữ liệu trên Excel giúp công việc dễ dàng hơn

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông