Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Nội dung được viết bởi Tommy Dũng Lê

Excel là một trong những ứng dụng tin học văn phòng căn bản của Microsoft Office. Dầu vậy Excel vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra những quyết định kinh doanh. Excel giúp chúng ta ghi lại và trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng. Từ đó người dùng có thể thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Bất cứ ai cũng có thể cần đến công cụ này từ những người trong ngành kế toán, nhân sự, hành chính, giáo viên và ngay cả học sinh sinh viên,... Biết rằng Excel vô cùng thiết yếu nhưng liệu bạn đã thực sự tận dụng hết các chức năng của công cụ này chưa? 

Thông thường chúng ta sử dụng biểu đồ thanh ngang với mục đích là so sánh giữa các danh mục dữ liệu. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn chúng so sánh với mặt bằng chung, chẳng hạn như trung bình như hình dưới đây thì sao:

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 1: Biểu đồ thanh ngang với đường trung bình

Trong bài viết này, Gitiho sẽ hướng dẫn cho bạn cách giải quyết việc đó, cụ thể là cách thêm đường trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel.

Cách thêm đường trung bình vào biểu đồ thanh

Trước tiên hết là bạn cần phải tạo một biểu đồ thanh (bar chart) trong Excel:

Bước 1: Chọn phạm vi cell chứa dữ liệu của bạn và nhấn Insert > Bar > Bar như hình dưới đây: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel


 

Hình 2: Cách tạo biểu đồ thanh trong Excel

Và dưới đây là biểu đồ thanh ngang của bạn: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel


 

Hình 3: Biểu đồ thanh ngang ví dụ 

Bước 2: Sau đó bạn hãy vào một cell trống, trong trường hợp này tôi chọn cell A10 và nhập vào chữ Y, sau đó với cell trống kế bên, ở đây là cell B10, thì tôi nhập vào chữ X. Ảnh minh họa: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 4: Nhập vào 2 chữ X và Y trong 2 cell trống bên dưới bảng dữ liệu 

Bước 3: Tiếp sau đó chúng ta nhập tiếp 2 số 0 và 1 với cell liền kề bên dưới cell chứa chữ Y như ảnh dưới đây: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

 

Hình 5: Nhập số 0 và số 1 vào bảng dữ liệu 

Bước 4:  Tiếp theo chúng ta nhập công thức sau vào cell bên dưới cell chứa chữ X, trong trường hợp này là cell B11, với công thức =AVERAGE($B$2:$B$9) (trong đó $B$2:$B$9 là phạm vi cell mà chúng ta sử dụng để tính giá trị trung bình). Thao tác kế tiếp là nhấn giữ và kéo Fill Handle để Excel tự động hoàn thành cell B12. Ảnh minh họa: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 6: Nhập công thức tính trung bình cho 2 cell bên dưới cell chứa chữ X

Bước 5: Bạn hãy nhấp chuột phải vào biểu đồ thanh và chọn danh mục Select Data từ menu ngữ cảnh 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 7: Chọn tùy chọn Select Data từ menu ngữ cảnh của biểu đồ 

Bước 6: Trong cửa sổ hộp thoại Select Data Source, bạn hãy nhấn nút Add trong danh mục Legend Entries (Series). Ảnh minh họa: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 8: Nhấn nút Add trong cửa sổ hộp thoại để thêm các dữ liệu chúng ta mới nhập vào bảng tính

Bước 7:  Trong cửa sổ hộp thoại Edit Series, bạn hãy nhập tên mà bạn muốn cho chuỗi dữ liệu này, và chọn B11:B12 (B11:B12 là phạm vi cell mà chúng ta tính giá trị trung bình ở bước 4). Ảnh minh họa:

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 9: Sử dụng các dữ liệu chúng ta nhập vào để thêm một chuỗi dữ liệu mới cho biểu đồ (trong trường hợp này là Average)

Bước 8: Sau khi đã thực hiện đúng các bước trên thì bạn hãy nhấn vào nút OK để đóng 2 cửa sổ hộp thoại. Thao tác tiếp theo là bạn hãy chọn chuỗi dữ liệu mà chúng ta mới thêm vào biểu đồ, nhấp chuột phải và nhấn chọn Change Series Chart Type trong menu ngữ cảnh. Ảnh minh họa: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 10: Nhấn tùy chọn Change Series Chart Type trong menu ngữ cảnh của chuỗi dữ liệu mới 

Bước 9:  Trong cửa sổ hộp thoại Change Chart Type, bạn hãy nhấn chọn X Y (Scatter) > Scatter with Straight Lines, và nhấn OK để đóng nó như hình dưới đây: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 11: Thay đổi thành dạng biểu đồ scatter cho chuỗi dữ liệu mới 

Trong phiên bản Excel 2013, bạn hãy chọn danh mục Combo bên trong tab All Charts, và chọn Scatter with Straight Lines cho chuỗi dữ liệu Averages của chúng ta, sau đó nhấn OK để đóng cửa sổ hộp thoại. Ảnh minh họa: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 12: Định dạng biểu đồ scatter cho chuỗi dữ liệu Average

Bước 10: Bây giờ bạn hãy quay lại biểu đồ thanh ngang và nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh và chọn Select Data trong menu đó.

Bước 11: Trong cửa sổ hộp thoại Select Data, bạn hãy chọn chuỗi dữ liệu Average và nhấn vào nút Edit như sau: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 13: Tùy chỉnh cho biểu đồ của chuỗi dữ liệu Average 

Bước 12: Trong cửa sổ hộp thoại Edit Series, bạn hãy chọn phạm vi dữ liệu cho trục hoành và trục tung của biểu đồ scatter (Bạn chỉ cần thêm vào phạm vi cell mà chúng ta thêm vào bên dưới 2 cell X và Y mà chúng ta đã thực hiện trong bước 2). Ảnh minh họa: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 14: Thêm dữ liệu cho 2 trục hoành và trục tung của biểu đồ scatter

Bước 13: Nhấn Ok 2 lần để đóng các cửa sổ hộp thoại. Tiếp theo là bạn hãy nhấp chuột phải vào trục tung thứ cấp trong biểu đồ và chọn Format Axis trong menu ngữ cảnh

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 15: Thay đổi định dạng của trục tung thứ cấp

Bước 14: Trong cửa sổ hộp thoại Format Axis, bạn hãy chọn vào ô đánh dấu Fixed của tùy chọn Maximun và nhập vào số 1 trong ô văn bản kế bên đó như hình dưới đây: 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 16: Tùy chỉnh trục tung thứ cấp của biểu đồ

Trong phiên bản Excel 2013, bạn chỉ cần nhập trực tiếp số 1 vào ô văn bản Maximun trong bảng Format Axis. Ảnh minh họa: 

Bước 15: Tiếp theo là bạn đóng cửa sổ hộp thoại và một đường thẳng thể hiện giá trị trung bình đã được thêm vào biểu đồ thanh của chúng ta. 

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 17: Biểu đồ thanh với đường thể hiện giá trị trung bình 

Bạn cũng có thể tùy chỉnh định dạng của đường thẳng này bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn Format Data Series trong menu ngữ cảnh, từ đó bạn có thể thay đổi định dạng của đường thẳng này phù hợp với nhu cầu của bản thân trong cửa sổ hộp thoại Format Data Series (hoặc bảng Format Data Series)

Hướng dẫn cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh trong Excel

Hình 18: Biểu đồ thanh với một định dạng khác của đường thể hiện giá trị trung bình 

Vậy trong bài viết này, bạn đã biết thêm một chút về ứng dụng Excel trong Microsoft Office rồi, cụ thể là cách thêm đường thể hiện giá trị trung bình vào biểu đồ thanh ngang. Để tìm hiểu thêm về Excel cũng như có các khóa học hấp dẫn về những chức năng nâng cao hơn trong Excel như VBA, bạn hãy trang gitiho.com nhé

Bạn cũng có thêm các bài viết về các chức năng trong Excel dưới đây: 

Hướng dẫn cách kết hợp văn bản từ nhiều cell thành một trong Excel

Hướng dẫn cách thêm một chữ ký số (digital signature) trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng định dạng có điều kiện để tạo biểu đồ thanh trong Excel

KHÓA HỌC EXCEL ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Khóa học với hơn 14000 HỌC VIÊN đang học và đánh giá trung bình 4.76 SAO

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông