Đỗ Thúy Quỳnh
Đỗ Thúy Quỳnh
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 342 lượt xem

Hướng dẫn dùng hàm IfError trên Excel

Nov 14 2020

Trên Excel, hàm IFERROR được sử dụng để trả kết quả thay thế khi văn bản hoặc công thức ra kết quả lỗi,

Trong bài này Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IFERROR qua ví dụ minh họa từng bước chi tiết dưới đây.

1. Ví dụ Excel sẽ trả cho chúng ta kết quả là lỗi #DIV/0! khi chúng ta cố gắng dùng công thức chia một số cho số 0.

2. Nếu công thức báo lỗi, hàm IFERROR sẽ trả về một thông báo súc tích như dưới.

3. Nếu công thức ra kết quả đúng (không bị lỗi), thì hàm IFERROR sẽ trả kết quả đúng từ công thức.

Như trong ví dụ này, thay vì hiển thị kết quả là #DIV/0! thì ta nhập dòng "Enter a number not equal to 0 in B1" (nhập một số không chia cho 0 vào ô B1) hiển thị làm kết qua

4. Ví dụ như Excel trả cho ta kết quả là lỗi #N/A khi hàm VLOOKUP không tìm ra đáp án.

5. Nếu hàm VLOOKUP trả về một kết quả lỗi thì hàm IFERROR sẽ hiển thị một thông báo súc tích (do người dùng tự viết).

Như trong ví dụ này thì vì hiển thị #N/A thì kết quả được hiển thị là Not Found (không tìm thấy).

6. Nếu hàm VLOOKUP trả về giá trị đúng (không bị lỗi) thì hàm IFERROR sẽ trả về kết quả là kết quả đúng từ hàm VLOOKUP.

Chú ý: 

  • Hàm IFERROR trả kết quả thay thế cho các lỗi sau: #DIV/0!, #N/A, #VALUE!, #REF!, #NUM!, #NAME? and #NULL!. 
  • Ví dụ, hàm IFERROR hiển thị ở trên cũng tìm được lỗi #NAME? nếu ta vô tình viết sai chính tả từ VLOOKUP.
  • Sử dụng hàm IFNA trong các phiên bản Excel 2013 trở lên để tìm lỗi #N/A.

Có thể bạn sẽ cần:

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 342 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội