Hướng dẫn tính giá trị trung bình dựa theo nhiều tiêu chí trong Excel

Khi sử dụng Excel, hầu hết chúng ta đều rất quen thuộc với các hàm COUNTIF và SUMIF, chúng giúp chúng ta đếm hoặc tính tổng các giá trị dựa trên các tiêu chí. Nhưng làm thế nào để tính trung bình các giá trị dựa trên một hay nhiều tiêu chí thì bạn đã biết chưa. Trong bài này Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách tính giá trị trung bình dựa trên nhiều tiêu chí trong Excel.

Tính trung bình dựa trên một tiêu chí bằng hàm Averageif 

Để minh họa cho trường hợp này chúng ta sử dụng bảng dữ liệu dưới đây, cột A là danh sách các sản phẩm và cột B là số đơn hàng. Bây giờ chúng ta sẽ tính trung bình số đơn hàng mà mã sản phẩm là KTE.
huong-dan-tinh-gia-tri-trung-binh-dua-theo-nhieu-tieu-chi-trong-excel
Chúng ta sẽ nhập công thức sau vào trong ô cần tính giá trị: 
=AVERAGEIF(A2:A19,D2,B2:B19)
Trong đó: A2:A19 là dữ liệu gồm các tiêu chí, B2:B19 là dãy các số liệu cần tính giá trị trung bình và D2 là tiêu chí mà ta cần căn cứ vào để lấy giá trị.
Sau đó nhấn Enter để trả kết quả, giống như hình dưới đây:
huong-dan-tinh-gia-tri-trung-binh-dua-theo-nhieu-tieu-chi-trong-excel

Tính trung bình dựa trên nhiều tiêu chí bằng hàm Averageifs 

Nếu bạn muốn tính giá trị trung bình với nhiều tiêu chí, thì hàm Averageifs sẽ giúp bạn thực hiện nhanh chóng.
Chúng ta có công thức hàm If như dưới dây:
AVERAGEIFS(average_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2…)
- Average_range: là dãy số để tính trung bình
- Criteria_range1, criteria_range2, … là phạm vi gồm các tiêu chí đánh giá có liên quan.
- Criteria1, criteria2,...là tiêu chí mà ta muốn lấy làm cơ sở.
Lấy bảng dữ liệu trên làm ví dụ, bây giờ chúng ta tính trung bình đơn hàng của mã sản phẩm KTE và có số đơn lớn hơn 500. Thao tác thực hiện như sau:
Nhập công thưc sau vào ô trống:
=AVERAGEIFS(B2:B19,A2:A19,E1,B2:B19,">500")
Trong đó: A2:A9 là dữ liệu chứa tiêu chí, B2:B9 cho số liệu cần tính trung bình, E1 và >500 là tiêu chí 1 và tiêu chí 2. Sau đó nhấn Enter để ra kết quả, giống như hình dưới đây:
huong-dan-tinh-gia-tri-trung-binh-dua-theo-nhieu-tieu-chi-trong-excel
Chú ý: Nếu bạn có nhiều hơn 2 tiêu chí thì bạn chỉ cần thêm phạm vi tiêu chí và tiêu chí bạn cần như sau:
=AVERAGEIFS(C2:C19, A2:A19, F1, B2:B19, F2, C2:C19, "<500")
Trong đó: A2:A9 và F1 là phạm vi tiêu chí đầu tiên và tiêu chí, B2:B19 và F2 là phạm vi tiêu chí thứ hai và tiêu chí, C2:C19 và <500 là phạm vi tiêu chí thứ ba và tiêu chí, C2:C19 là phạm vi giá trị mà bạn muốn tính trung bình, giống như hình dưới đây:
huong-dan-tinh-gia-tri-trung-binh-dua-theo-nhieu-tieu-chi-trong-excel
Như vậy chúng ta đã có công thức cùng ví dụ minh họa cụ thể cho phương án giải quyết tình huống yêu cầu tính trung bình các giá trị theo nhiều tiêu chí. Rất đơn giản phải không.

Có thể bạn sẽ cần:

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông