Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

Đỗ Thúy Quỳnh
Đỗ Thúy Quỳnh
Nov 13 2020

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo một lịch biểu chi trả dần (Loan Amortization Schedule) trên Excel.

1. Chúng ta sẽ sử dụng hàm PMT để tính khoản phải trả hàng tháng cho khoản vay với lãi suất hàng năm là 5%. Trong thời hạn 2 năm và giá trị hiện tại (số tiền đã vay) là 20 nghìn đô la. Ta đặt tên cho dải ô để xác định các ô dữ liệu đầu vào.

  • Ô B1 được đặt tên là Annual Interest Rate (Lãi suất hàng năm).
  • Ô B2 được đặt tên là Years (Thời hạn).
  • Ô B3 được đặt tên là Payments Per Year (Phải trả mỗi năm).
  • Ô B4 được đặt tên là Amount (Số tiền).

Và ta có công thức tính khoản tiền phải trả hàng tháng như sau:

=PMT(AnnualInterestRate/PaymentsPerYear,Years*PaymentsPerYear,Amount)

Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

2. Sử dụng hàm PPMT để tính số tiền gốc của khoản phải trả. Đối số thứ hai xác định số phải trả.

Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

3. Sử dụng hàm IPMT để tính số tiền lãi của khoản phải trả. Đối số thứ 2 xác định số phải trả.

Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

4. Cập nhật số dư.

Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

5. Chọn phạm vi dữ liệu A7:E7 (khoản phải trả đầu tiên) và kéo nó xuống một hàng. Thay đổi công thức số dư.

Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

6. Chọn phạm vi dữ liệu A8:E8 (khoản phải trả thứ hai) và kéo nó xuống đến hàng thứ 30.

Hướng dẫn tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần Excel

Như vậy chúng ta đã có số thống kê khoản phải trả trong 24 tháng của khoản vay này. Ta cũng thấy được tiền gốc tăng lên và tiền lãi giảm đi theo mỗi lần thanh toán.

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Cách ứng dụng hàm INT và MOD cho lễ tân và các công việc khác

Cách ứng dụng hàm INT và MOD cho lễ tân và các công việc khác

Hướng dẫn cách tách địa chỉ ra khỏi chuỗi

Hướng dẫn cách tách địa chỉ ra khỏi chuỗi

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

Hướng dẫn kiểm tra giá trị trùng lặp cực đơn giản trên Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Hướng dẫn kiểm tra giá trị trùng lặp cực đơn giản trên Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Cách cộng, trừ ngày tháng năm trong Excel để tính số ngày siêu nhanh cho kế toán

Cách cộng, trừ ngày tháng năm trong Excel để tính số ngày siêu nhanh cho kế toán

Hướng dẫn 4 cách bôi đen trong Excel đơn giản và nhanh chóng

Hướng dẫn 4 cách bôi đen trong Excel đơn giản và nhanh chóng

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội