Những hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Nội dung được viết bởi Sabrina

Hồi đầu năm, cả thị trường chứng khoán biến động mạnh với hành vi bán chui cổ phiếu của Chủ tịch một Tập đoàn lớn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp đối với những cá nhân/ tổ chức nắm giữ cổ phiếu của Tập đoàn này. Hậu quả sau đó tất cả chúng ta đều đã biết. 

Tuy nhiên còn rất nhiều hành vi khác mà chúng ta chỉ biết khi bị ra quyết định xử phạt, nếu bạn đang là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu tham gia thị trường cổ phiếu mời các bạn đón đọc chuyên đề Những hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trên website của Gitiho nhé.

Cụ thể:

01. Tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán

Căn cứ pháp lý

Điều 42 Nghị định 128/2021/NĐ-CP

Khoản 6 Điều 42 Nghị định 128/2021/NĐ-CP

Khoản 2,3 Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân:

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

Đối với tổ chức:

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Biện pháp bổ sung

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán; hoạt động văn phòng đại diện; hoạt động lưu ký, hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán; hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng

Biện pháp khắc phục

Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

02. Giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký hoặc ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin, vượt quá giá trị đăng ký bị xử phạt theo giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ)

Căn cứ pháp lý

Khoản 4 Điều 33 Nghị định 128/2021/NĐ-CP

Khoản 7 Điều 33 Nghị định 128/2021/NĐ-CP

Khoản 2,3 Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Nếu giao dịch có giá trị từ 10.000.000.000 đồng trở lên

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 0.5% đến 1% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 1% đến 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế

Biện pháp bổ sung Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng

Nếu giao dịch có giá trị từ 5.000.000.000 đồng đến dưới 10.000.000.000 đồng

Đối với cá nhân:  Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Nếu giao dịch có giá trị từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng

Đối với cá nhân:  Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Nếu giao dịch có giá trị từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng

Đối với cá nhân:  Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Nếu giao dịch có giá trị từ 600.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng

Đối với cá nhân:  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Đối với giao dịch từ 10.000.000.000 đồng trở lên không có thẩm quyền)
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Đối với giao dịch từ 10.000.000.000 đồng trở lên không có thẩm quyền)

Lưu ý

Trường hợp mức phạt tiền cao hơn 3.000.000.000 đồng thì áp dụng mức phạt tiền tối đa là 3.000.000.000 đồng

03. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không tách biệt về trụ sở, hạ tầng công nghệ thông tin với các tổ chức khác; không tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa các hoạt động nghiệp vụ tiềm ẩn xung đột lợi ích trong công ty; không tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa hoạt động đầu tư tài chính với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán

Căn cứ pháp lý

Điểm k Khoản 2 Điều 27 Nghị định 128/2021/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

04. Bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc không đúng với phương án đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nội dung đã công bố thông tin ra công chúng

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

05. Thực hiện bán cổ phiếu quỹ trước thời gian quy định; không hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ trong thời hạn quy định

Căn cứ pháp lý

 Khoản 1 Điều 16 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông