Huỳnh Anh Phú
Huỳnh Anh Phú
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 101 lượt xem

trong cấu trúc của e thấy có sử dụng mệnh đề bắt đầu if mà ko

trong cấu trúc của thầy e thấy có sử dụng mệnh đề bắt đầu if mà ko thấy có end if mà sao nó vẫn chạy vậy?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 101 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Anh Phú 08:08 - Aug 17, 2021

Chào bạn nếu if trên một dòng thì không cần end if bạn nhé, đây là cấu trúc dạng thiếu bạn nhé, nhưng nếu if else end if thì bắt buộc phải có then nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội