thevinhhv2509@gmail.com
thevinhhv2509@gmail.com
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 123 lượt xem

Bạn hướng dẫn giúp cách viết câu lệnh lọc với Where mà điều kiện lọc

Bạn hướng dẫn giúp cách viết câu lệnh lọc với Where mà điều kiện lọc là 1 giá trị của ô trong sheet (vd mình tạo list Datavalidation trong ô K1 để chọn điều kiện lọc)


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 123 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
thevinhhv2509@gmail.com 23:09 - Sep 03, 2021

chào bạn cấu trúc sẽ như sau

select  cot1, cot2, cotn from bang where cot1 = '?'

Bạn có thể xem chương 5 bài 4 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội