Nguyen thi huyen trang
Nguyen thi huyen trang PRO
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

lại là em đây ạEm đang tìm hiểu về hàm và cách gọi hàm sửa giúp

Chào thầy, lại là em đây ạ

Em đang tìm hiểu về hàm và cách gọi hàm

Thầy sửa giúp em lỗi ở md_function và md_test nhé. (Chủ yếu lỗi ở phần advanced filter và range * e tự định nghĩa vùng)

Kết quả e mong muốn thực hiện là sheets("IN") và theo mẫu thiết kế là sheets("form_kq").

Nhân tiện thầy giúp e xác định dòng cuối và hàng cuối của cột E (tổng nợ, ...) bằng công thức subtotal. E sử dụng record macro nó sử dụng công thức R[]C[]. E ko biết dùng khoảng cách dòng như thế nào ạ

E cảm ơn thầy

File cong no


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen thi huyen trang 06:08 - Aug 18, 2021
Nguyen thi huyen trang 09:08 - Aug 18, 2021

1. với biến rng As Range thì đây là biến đối tượng, bạn phải thêm từ khóa Set khi xác định đối tượng cho biến. Thiếu từ khóa set là bị lỗi.

Dim rng As Range
Set rng = ...

2. trong sub Test_Advanced filter mình chưa thấy lệnh advanced filter, mới chỉ có khai báo biến worksheet thôi.

Bạn không nên đặt lệnh bẫy lỗi ngay để có thể phát hiện và sửa lỗi, tránh việc bỏ qua lỗi khi code chưa hoàn thiện quy trình.

Chỉ khi quy trình đã hoàn thiện và biết chắc sẽ có lỗi gì xảy ra, lỗi đó ko ảnh hưởng tới quy trình thì mới bỏ qua lỗi thôi.

3. Với việc gán hàm Subtotal có thể làm như sau:

Range("E19").Formula = "=SUBTOTAL(9,C5:C" & DongCuoi & ")"

việc record macro cho thao tác gán công thức thường đưa về dạng FormulaR1C1 khó sử dụng, bạn nên dùng Formula thường thôi, đoạn công thức cần gán đưa về dạng nối các ký tự text là được.


Vỗ tay vỗ tay
Nguyen thi huyen trang 22:08 - Aug 24, 2021

Thưa thầy em đã thực hiện đc advanced filter. E đang gặp khó khăn ơr phần định dạng.

1. Trong sheet Bao cao ko hiểu sao khi em update dữ liệu thì nó chèn thêm 1 khách hàng nữa ở phía dưới sau dòng total. E muốn đưa thông tin của khách hg đó bên trong báo cáo

2. Ở sheet IN em muốn thêm các hàng tổng nợ, đã thanh toán, tổng tiền trả lại và còn nợ lại ở hàng cuối cùng cột A và gán vùng Hải phong, ngày... thg ... năm ở hàng cuối bên fai từ cột E đến cột G. Và thông tin tài khoản theo mẫu như sheet form_kq. Sau đó định dạng lại theo ví dụ ở sheet Form_kq.

3. Cột số thứ tự của sheet IN e ko muốn gọi hàm đánh số tự động mf đơn giản là em muốn filldown công thức đánh số bằng hàm subtotal. Vì trong quá trình làm e muốn hide một số dòng. (E thử dùng call stt thì nó lại đánh đến hết cả phần tên tổng nợ, còn nợ lại...). 

Tóm lại là thầy giúp e định dạng lại cái sheet IN theo mẫu như ở sheet form_kq.

Em cám ơn thầy ạ

https://drive.google.com/file/d/1amXT...


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội