Đào Thị Thu Nga
Đào Thị Thu Nga
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 44 lượt xem

phần inforgraphic gửi xin file bài giảng các ng để dể hình dung

Thầy ơi, phần inforgraphic thầy gửi cho em xin file bài giảng các dạng để dể hình dung và có tài liệu được ko thầy

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 44 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Thu Nga 08:08 - Aug 19, 2021

Khoá học có để sẵn tài liệu đính kèm đó ạ :3

Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Thu Nga 10:08 - Aug 19, 2021

Học liệu của chương 6 không có tài liệu như của thầy về ví dụ các dạng so sánh, chu trình .....

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội