Thái Thị Minh Huyền
Thái Thị Minh Huyền
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 91 lượt xem

Em không thấy design tool hướng dẫn giúp

Em không thấy design tool, nhờ Thầy hướng dẫn giúp

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 91 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thái Thị Minh Huyền 08:08 - Aug 20, 2021

Chào bạn bạn đã cài islide chưa nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Thái Thị Minh Huyền 11:08 - Aug 22, 2021

chưa ạ,

cài islide có ảnh hưởng gì đến chương trình trong máy không ạ. Vì mình dùng máy công ty sợ ảnh hưởng chương trình trong máy

Vỗ tay vỗ tay
Thái Thị Minh Huyền 17:08 - Aug 22, 2021

cài islde nhưng ko cho phép vào, có thể không cài islde ko

Vỗ tay vỗ tay
Thái Thị Minh Huyền 10:08 - Aug 23, 2021

Chào bạn bắt buộc cài islide mới có design tool bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội