Excel practitioner
Excel practitioner
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 137 lượt xem

Làm thế nào để kết hợp set rule vừa hiển thị icon và đổi màu cho ô có

Làm thế nào để kết hợp set rule vừa hiển thị icon và đổi màu cho ô có giá trị >0 và <0?Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 137 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Excel practitioner 11:08 - Aug 23, 2021

Chào bạn chỉ nhận được 1 điều kiện cho 1 cell thôi bạn nhé, hoặc bạn có thể làm 2 cell cạnh nhau bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội