Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 217 lượt xem

Khi em thực hiện uplo data theo ng uplo file thì trên màn hình k có ng cụ

Khi em thực hiện upload data theo dạng upload file thì trên màn hình k có công cụ transform data để thao tác tiếp theo giống như của thầy ạ.Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 217 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trúc Phương 15:08 - Aug 27, 2021

À bạn phải chọn vào bảng Sheet 1, sau đó nó hiện bảng, thì mình click vào Load để vào Power Query nha

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông