NGUYỄN THỊ NHƯ CÚC
NGUYỄN THỊ NHƯ CÚC
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 126 lượt xem

mình lấy file nó hiện lên vậy sau đó mình chọn Table 1 thì xuất ra giống

mình lấy file nó hiện lên vậy , sau đó mình chọn Table 1 thì xuất ra giống file mẫu, Tuy nhiên ko hiểu là vì sao mình đặt tên cho Table 1 là Target rồi mà khi xuất ra nó vẫn hiện là Table 1 chỗ Query setting chứ ko hiện thẳng Tên như slide làm mẫu ( file mẫu NB Custumer là đuôi csv nên khi làm thử thì vẫn ok nhưng áp dụng vô excel là bị ) 

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 126 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NGUYỄN THỊ NHƯ CÚC 16:03 - Mar 21, 2021

Bạn đặt tên vùng hay đặt tên bảng bạn nhỉ, chúng ta cần đặt tên Bảng đó, còn đặt tên vùng (name range) trong Excel thì tên đó chỉ có ý nghĩa trong Excel thôi. 

Nếu bạn muốn đặt tên cho dễ nhận diện thì chúng ta cần đặt tên ở đây


Vỗ tay vỗ tay
NGUYỄN THỊ NHƯ CÚC 17:03 - Mar 24, 2021

Mình load dữ liệu lên từ query, dữ liệu ban đầu có 2 cột, sau đó mình nhập dữ liệu thêm 2 cột nữa, vào query bấm refresh mà 2 cột mới thêm sao nó ko nhảy lên bạn .Mặc dù mình đã đặt tên cả bảng rồi


Vỗ tay vỗ tay
NGUYỄN THỊ NHƯ CÚC 14:03 - Mar 25, 2021

Dữ liệu trong Power Query nhận diện theo trường dữ liệu, nếu thêm dữ liệu theo các hàng (ví dụ bổ sung thêm Saleman Name, UPI ...) thì Refresh mới update. 

Còn dữ liệu thêm cột sẽ ko được update bằng Refresh, mà bạn cần vào Data Soucre Setting và link lại file. Bạn bật formular sẽ thấy câu lệnh lấy dữ liệu nó sẽ kiểu: .... select column "salesman name" from "code" table ... nghĩa là lấy dữ liệu trong cột nào đó trong bảng

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội