Nguyen Thi Thu Hien
Nguyen Thi Thu Hien
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 305 lượt xem

xin file nhé thuhienk36@gmailcom cam on

Cô cho em xin file nhé. thuhienk36@gmail.com, cam on
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 305 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Thi Thu Hien 18:08 - Aug 28, 2021

File cô đã up trong link Drive tài liệu rồi em nhé. Em vào tải giúp cô nha

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội