Nguyễn Tiến Trung
Nguyễn Tiến Trung
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 82 lượt xem

Hướng dẫn giúp tôi vẽ biểu đồ đối với ng dữ liệu theo khoảng giá

Hướng dẫn giúp tôi vẽ biểu đồ đối với dạng dữ liệu theo khoảng giá trị với ạ! Cụ thể là với biểu đồ này
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 82 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 18:08 - Aug 30, 2021

Mình đang chưa rõ bạn muốn vẽ dựa trên các dữ liệu ở cột nào?

Vì bảng dữ liệu của bạn có dữ liệu theo nhiều đơn vị khác nhau (độ c lẫn với mg/L, còn có us/cm) nên không thể vẽ chung trên 1 biểu đồ được. Thường 1 biểu đồ dạng Column hoặc Line (hoặc kết hợp cả column & line) chỉ thể hiện được 2 loại đơn vị thôi.

Ngoài ra dữ liệu của bạn khá đặc thù nên mình cũng không rõ mục tiêu biểu đồ cần vẽ là gì, theo mẫu nào? Vì mình không rõ chuyên ngành này.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 08:08 - Aug 31, 2021

Đúng như là Chuyên gia đã nhận xét. Thứ 1 là bảng này có các đơn vị khác nhau; thứ 2 là khoảng chênh lệch giữa các thông số là khá lớn nên hôm qua mình đã nhóm các thông số phân tích có cùng đơn vị và khoảng chênh lệch vào các nhóm khác nhau để vẽ biểu đồ dạng cột. Many thanks nhé!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông