Nguyễn Thanh Hoàng
Nguyễn Thanh Hoàng
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 262 lượt xem

sao lọc theo 1 điều kiện mà trả về nhiều điều kiện vậy ?

sao lọc theo 1 điều kiện mà trả về nhiều điều kiện vậy thầy?Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 262 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hoàng 22:09 - Sep 01, 2021

Chào bạn bạn xem arr(i,1) của bạn là gì nhé xem kết quả là bao nhiêu

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hoàng 09:09 - Sep 02, 2021
chưa hiểu chổ k=k+1 thầy ơi, khi dữ liệu cần lọc không nằm cạnh nhau thì lọc bị sai là do lỗi vị trí nào vậy thầy?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hoàng 00:09 - Sep 03, 2021

Chào bạn khi bạn lọc sẽ có một số giá trị khác toàn bộ bảng dữ liệu biến k là biến đếm những dữ liệu đúng chỉ những dữ liệu khi resize mới xuất dữ liệu trong phần mảng có nếu mình chạy theo biến i thì dữ liệu sẽ xuất ra không đúng thứ tự đó.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hoàng 09:09 - Sep 03, 2021

dạ cảm ơn thầy, em sẽ quay lại nghiên cứu lại cái phần resize, 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hoàng 11:09 - Sep 03, 2021

Bạn cứ nghiên cứu phần đó đi sẽ thấy.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông