Vũ thị Kim khuyên
Vũ thị Kim khuyên
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

Em chưa hiểu lamk về k=k+1 giải thích kỹ hơn được ko ạem coi kết quả bảng

Em chưa hiểu lamk về k=k+1, thầy giải thích kỹ hơn được ko ạ.

em coi kết quả bảng "Locals" thì thấy k chạy từ 1,2,3...


Có phải khi đến dòng i đầu tiên thỏa điều kiện thì k=1 tức k=0+1

đến dòng i tiếp theo thỏa điều kiện thì k=2 tức k=1+1.

và cứ tiếp tục như vậy.

em hiểu vậy dko ạ.


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 120 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ thị Kim khuyên 09:11 - Nov 12, 2021

Chào bạn khi k =1 thì mảng kq sẽ có giá trị bạn nhé, khi điều kiện đúng  k = k+1 nghĩa là k = 0+1 > phần này có kết quả biến k>0 nên bạn sẽ có điều kiện khi xuất mảng là if(k>0) then >> xuất kết quả còn không thì báo lỗi không có dữ liệu. cách giải thích của bạn ở trên hoàn toàn chính xác về biến K và biến k được sinh ra chủ yếu để có cách điều kiện lọc ở liền mạch với nhau bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông