Vu Thi Hop
Vu Thi Hop
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 63 lượt xem

Của mình ở phần 1 bài 6 xuất hiện như hình ở dưới vậy mình nên làm

Của mình ở phần 1 bài 6 xuất hiện như hình ở dưới vậy mình nên làm gì bạn?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 63 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vu Thi Hop 10:09 - Sep 06, 2021

Chào bạn bạn đang muốn nói đến phần nào vậy nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông