Pham Linh
Pham Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 52 lượt xem

Mình đang sử dụng MacBook và phần mềm Power Point có bản quyền nhưng mình

Mình đang sử dụng MacBook và phần mềm Power Point có bản quyền, nhưng mình không tìm được thanh Design Tool.

Nhờ thầy hướng dẫn thêm.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 52 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Pham Linh 16:09 - Sep 06, 2021

Chào bạn với macbook thì islide chạy song song cùng power point nhé 

https://www.youtube.com/watch?v=JDfM2


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội