IT_9
IT_9
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 149 lượt xem

Muốn để hết dữ liệu vào 1 folder và sử dụng 1 nút để gán macro để

Muốn để hết dữ liệu vào 1 folder và sử dụng 1 nút để gán macro để pull dữ liệu từ nhiều file vào các bảng CSDL tương ứng thì mình xl theo hướng nào Thầy nhỉ!


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 149 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
IT_9 23:09 - Sep 08, 2021

Chào bạn bạn phải chia ra nhé, tạo ra các phần lẻ trước nhé. rồi import từng file vào một trong từng file thì bạn import từng sheets rồi làm nút  call toàn bộ sub nhỏ nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội