Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 107 lượt xem

có thể xuất file dưới ng video không?

Chào thầy, có thể xuất file dưới dạng video không? Cảm ơn thầy. 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 107 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phương Anh 11:09 - Sep 14, 2021

Chào bạn bạn đọc bài viết sau nhé

https://gitiho.com/blog/huong-dan-chu...


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội