Đặng Trang
Đặng Trang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 258 lượt xem

học phần nào hướng dẫn làm giảm dung lượng của file Power point?

cho mình hỏi học phần nào hướng dẫn làm giảm dung lượng của file Power point?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 258 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Trang 09:04 - Apr 13, 2021

Chào bạn bạn đọc bài sau nhé:

https://quantrimang.com/cach-giam-kic...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội