Trần Biên Thùy
Trần Biên Thùy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 147 lượt xem

Làm thế nào để chuyển số thành chữ và ngược lai vậy ?Làm thế nào để

Làm thế nào để chuyển số thành chữ và ngược lai vậy thầy ơi?

Làm thế nào để chuyển ngày tháng dạng số sang dạng chữ thầy ơi?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 147 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Biên Thùy 17:12 - Dec 30, 2021

Chào bạn bạn làm như sau

https://www.youtube.com/watch?v=x8HD-

link tải

https://luutruhoadon.com.vn/Addins/Giti

hàm cần dùng = Gvnd(ô cần đọc)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông