Anh Thư
Anh Thư
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 163 lượt xem

thêm về khái niệm ngày lẻ tháng lẻ ở đây ạ theo như trong hình em gửi

Thầy cô cho em hỏi thêm về khái niệm ngày lẻ, tháng lẻ ở đây ạ. theo như trong hình em gửi (ở hàng 29) thì đây là 5 năm lẻ 4 tháng và 26 ngày, tức là còn 8 tháng và 299 ngày nữa mới là 5 năm chẵn phải không ạ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 163 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Anh Thư 21:01 - Jan 01, 2022

Thầy cô cho em hỏi thêm về khái niệm ngày lẻ, tháng lẻ ở đây ạ. theo như trong hình em gửi (ở hàng 29) thì đây là 5 năm lẻ 4 tháng và 26 ngày, tức là còn 8 tháng và 299 ngày nữa mới là 5 năm chẵn phải không ạ?


Vỗ tay vỗ tay
Anh Thư 08:01 - Jan 03, 2022

Số tháng lẻ bạn hiểu là 64 tháng khi quy đổi ra năm sẽ là 5 năm (5x12 = 60) và lẻ 4 tháng.

Tổng số ngày là 1974 ngày thì quy đổi ra 5 năm, 4 tháng và 26 ngày.

Việc quy đổi này trong thực tế tính khá là khó do việc các tháng không có số ngày bằng nhau. Nhưng thông qua hàm DATEDIF sẽ tự quy đổi được.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông