Thị Thanh Nhàn Lương
Thị Thanh Nhàn Lương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 142 lượt xem

bài C3B111 Số ngày lẻ theo đề bài online mình tính được lần lượt là 28/11/13

Cho mình hỏi bài C3-B11:

1. Số ngày lẻ theo đề bài online, mình tính được lần lượt là 28/11/13 (theo cùng 1 nguyên tắc ví dụ từ ngày 06/8/2016 thì đến 05/8/2017 là tròn 1 năm), của chương trình là 27/11/12 ( trường hợp 1+3 khác, trường hợp 2 giống). Chương trình tính theo cách nào, nếu đã khớp thì phải cùng khớp, lệch thì phải cùng lệch sao lại cái khớp cái lệch.

2. Ví dụ ngày của trường hợp 3: 2014 + 2015 = 2*365 ngày +31 ngày (tháng 1/2016) +13 ngày (đến 13/2/2016) = 774 ngày, của chương trình 773 ngày. Mình chưa hiểu, giúp mình giải đáp nhé.

Vì nếu công thức chưa ra kết quả chính xác bọn mình sẽ phải check lại từng dòng 1 rất mất thời gian.

Cảm ơn bạn! 

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 142 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thị Thanh Nhàn Lương 13:06 - Jun 07, 2021

Chào bạn phần công thức datedif ngày bắt đầu, ngày kết thúc được tính sẽ không cộng ngày bắt đầu, nên bạn muốn có thêm ngày đó là datedif()+1 là được

Vỗ tay vỗ tay
Thị Thanh Nhàn Lương 15:06 - Jun 07, 2021

Mình giải thích như sau nhé:

1. Trong bài giảng mình sử dụng hàm DATEDIF. Đây là hàm của microsoft có sẵn trong Excel từ phiên bản 2010. Khi dùng hàm thì kết quả cho ra là như vậy.

2. Trong thực tế khi xét khoảng cách thời gian thì chúng ta hay quy ước:

Ngày bắt đầu: là 1 ngày

Ngày kết thúc: là 1 ngày

Do đó trong trường hợp ngày bắt đầu chính là ngày kết thúc thì chỉ có 1 ngày thôi.

Nhưng khi dùng hàm DATEDIF, kết quả sẽ là 0 ngày. Đây được hiểu là khoảng cách giữa 2 mốc thời gian => nếu đưa về cách hiểu thông thường thì chỉ cần lấy kết quả hàm DATEDIF + 1  là sẽ ra kết quả đúng.

Nguyên tắc thường dùng: Khoảng cách =  Ngày kết thúc - Ngày bắt đầu + 1

Nguyên tắc DATEDIF: Khoảng cách = Ngày kết thúc - Ngày bắt đầu

Dựa trên nguyên tắc DATEDIF thì hàm cho phép chuyển đổi các khoảng cách thời gian trên về dạng Năm, Tháng, Tháng lẻ, Ngày lẻ (mà rất khó làm nếu tính tông thường)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội