Tran Trung Kien
Tran Trung Kien
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 129 lượt xem

giáo cho là các số liệu DT thuần LN gộp LN từ SXKD và LN ròng lấy từ bảng

Cô giáo cho hỏi là các số liệu DT thuần, LN gộp, LN từ SXKD và LN ròng cô lấy từ bảng nào ạ? không thấy có các số liệu này trong bảng BC KQSXKD ?
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 129 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tran Trung Kien 08:02 - Feb 06, 2022

Các số này đều có trong BC KQKD bạn ạ. Nếu không mình đều có thể tự tính dựa trên BCKQKD. Bạn có thể xem thêm ở chương 6, có bảng tính excel của 1 cty cụ thể để xem công thức nhé

Vỗ tay vỗ tay
Tran Trung Kien 09:02 - Feb 06, 2022
Cô giáo có thể giải thích rõ hơn ko? vd DT thuần trên bảng BCKQKD đang hơn 66k tỷ của năm 2016, giá trị DT thuần hơn 21 tỷ cô đang lấy áp dụng cho bài PTBC là dòng nào hay phải tự tính ra và nó khác với hơn 66k tỷ cũng DT thuần như thế nào?
Vỗ tay vỗ tay
Tran Trung Kien 09:02 - Feb 06, 2022
Hơn 66k tỷ của năm 2017 cô nhé
Vỗ tay vỗ tay
Tran Trung Kien 13:02 - Feb 06, 2022

Mình có giải thích ở phần đặt câu khỏi khác của bạn r nhé ạ!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông