Nguyễn Thị Trương Thơ
Nguyễn Thị Trương Thơ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 33 lượt xem

Hi xin mẫu thuyết minh bái cáo tài chính với nha

Hi cô

Cô cho em xin mẫu thuyết minh bái cáo tài chính với nha

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 33 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trương Thơ 12:02 - Feb 14, 2022

trong  sheet ở  file excel mẫu có rồi mà bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội