Dương Thanh Huyền
Dương Thanh Huyền
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 98 lượt xem

Cho mình thuế GTGT vãng lai của doanh thu hoạt động xây dựng ngoại tỉnh khi

Cho mình hỏi thuế GTGT vãng lai của doanh thu hoạt động xây dựng ngoại tỉnh khi đã  nộp ở ngoại tỉnh thì hạch toán thế nào


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 98 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Thanh Huyền 16:02 - Feb 27, 2022

Chào bạn, về bản chất thì khi bạn nộp thuế GTGT 2% thì thuế GTGT nộp ở trụ sở chính chỉ cần nộp 8% (đối với hoá đơn có thuế GTGT 10%) nên bạn có thể hạch toán: 

- Khi nộp thuế GTGT vãng lai: Nợ TK 3331/Có TK 111, 112: 2% doanh thu

- Khi nộp thuế GTGT tại trụ sở chính: Nợ TK 3331/Có TK 111, 112:  8% doanh thu. 

Hoặc nếu doanh nghiệp có nhiều khoản thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có thể hạch toán như sau để tránh nhầm lẫn: 

Khi kê khai thuế vãng lai, hạch toán: 

Nợ TK 333111

     Có TK 333112 – Chi tiết theo tỉnh

– Thanh toán tiền thuế GTGT vãng lai, hạch toán:

Nợ TK 333112 – Chi tiết theo tỉnh

     Có TK 112,111, 131 ( Nếu chủ đầu tư nộp h)

– Đồng thời, hạch toán khấu trừ tại trụ sở chính:

Nợ TK 1331

     Có TK 333111 (quy định tk này nộp thuế tại trụ sở chính)

Năm 2022 này thuế GTGT được giảm nên tỉ lệ của tỉnh và trụ sở chính là 1% và 7% nhé

Vỗ tay vỗ tay
Dương Thanh Huyền 22:02 - Feb 27, 2022

Cảm ơn bạn nhé ! , mình hỏi thêm năm 2022 số thuế  GTGT vãng lai ngoại tỉnh của hoạt động xây dựng đơn vị mình  đã nộp thì số thuế này được bù trừ thế nào tại trụ sở chính bạn? và kê khai thế nào 

Vỗ tay vỗ tay
Dương Thanh Huyền 21:02 - Feb 28, 2022

Chào bạn, theo TT 80 thì bạn điền vào tờ khai 05/GTGT khi kê khai thuế vãng lai, điền tờ khai  01/GTGT khi kê khai trụ sở chính. 

Tại tờ khai số 01/GTGT, bạn khai đủ số thuế trên hoá đơn (8%) nhưng khi nộp thì bạn trừ đi số thuế vãng lai đã nộp, hệ thống sẽ tự động bù trừ với số thuế bạn đã khai và nộp ở tờ khai 05/GTGT

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội