My
My
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

bài học không liền mạch 151 rồi 162 Cảm giác khóa học là được ghép lại

bài học không liền mạch 15.1 rồi 16.2. Cảm giác khóa học là được ghép lại của các bài học khác

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
My 10:03 - Mar 03, 2022

Việc đánh số 15.1 và 16.2 được hiểu thế này:

Số 15, 16, 17... là thể hiện thứ tự bài trong cả khóa học

Số .1 .2 .3... là thể hiện thứ tự bài trong một chương.

Việc quy định đánh số này là hệ thống tự động đánh thôi bạn nhé, không ảnh hưởng gì tới nội dung bài học. Khi xem nội dung chi tiết bài học bạn sẽ thấy nội dung là thống nhất.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội