My
My
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 137 lượt xem


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 137 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
My 08:03 - Mar 23, 2022

Mình chỉnh lại Alternating color mà nó cứ hiện vậy

Vỗ tay vỗ tay
My 08:03 - Mar 23, 2022

Chào bạn bạn đang nói đến google sheet đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội