Phạm Ninh Giang
Phạm Ninh Giang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 72 lượt xem

Làm thế nào để tạo ra phần chọn chọn dữ liệu trên dashboard mà nó chỉ hiên thị dữ liệu của giá trị lựa chọn ạ?

Làm thế nào để tạo ra phần chọn chọn dữ liệu trên dashboard mà nó chỉ hiển thị dữ liệu của giá trị lựa chọn

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 72 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Ninh Giang 09:04 - Apr 08, 2022

Chào bạn bạn làm như sau

https://gitiho.com/blog/gioi-thieu-ti...

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội