Nguyễn Thế Khôi
Nguyễn Thế Khôi
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 62 lượt xem

Em chưa hiểu chỗ vì sao phép tính excel ngày lẻ "MD" lại tính ra 24 ngày ạ ? Mong

Em chưa hiểu chỗ vì sao phép tính ngày lẻ "MD" lại tính ra 24 ngày ạ ? Mong thầy diễn đạt lại giúp em


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 62 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Nguyễn Thế Khôi 14:04 - Apr 13, 2022

Chào bạn có nghĩa là phần trong tháng lẻ ra bao nhiêu ngày ví dụ

01/01/2022 > 03/02/2022 > 1 tháng lẻ 2 ngày.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội