Nhung
Nhung
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 43 lượt xem

tải về rồi nhưng khi thực hiện trên slide==>file==>option==>QAT==>chọn

Giảng viên ơi, tải về rồi nhưng khi thực hiện trên slide==>file==>option==>QAT==>chọn file có chứa powerpoint customizations.exportedUI không thấy luônThảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 43 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nhung 17:04 - Apr 11, 2022

Giảng viên ơi, mình đã thực hiện được rồi, lỗi là chưa axtract file ra

Vỗ tay vỗ tay
Nhung 12:04 - Apr 12, 2022

Chào bạn bạn chuột phải vào file nén chọn extra heare nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội