Lê Mai Loan
Lê Mai Loan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 1123 lượt xem

Cách tắt âm thanh của video gốc để chèn nhạc vào trong Capcut

Làm sao để tắt được âm thanh trong video gốc để chèn nhạc vào ko bị double âm lên vậy thầy. Mình biên tập trên điện thoại nhưng xong thấy âm thanh video gốc và nhạc chèn cùng phát

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 1123 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lê Mai Loan 10:04 - Apr 18, 2022

Nếu dựng trong capcut nó có một cái nút là tắt âm thanh video ở ngay bên trái dưới cái chỗ edit video đó bạn.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội