Nguyễn Thu Thảo
Nguyễn Thu Thảo
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 47 lượt xem

ng thức của em bị sai ở đâu mà tính không ra

Công thức của em bị sai ở đâu mà tính không ra


Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 47 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thảo 16:04 - Apr 23, 2022

bạn phải dùng hàm sumifs nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thảo 16:04 - Apr 23, 2022

kết quả lại bằng 0

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thảo 16:04 - Apr 23, 2022

e đã sửa lại hàm nhưng kq=0


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thảo 16:04 - Apr 23, 2022

Bạn xem điều kiện đã đúng chưa?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thảo 21:04 - Apr 23, 2022

Bạn kiểm tra lại dữ liệu ngày của bạn nhé, có thể ngày bạn đang nhập sai, gồm ngày trong vùng điều kiện ô J2, j3 và cột Ngày.

Mình thấy dữ liệu ngày của bạn đang căn lề trái, nhiều khả năng là dữ liệu ngày này đang sai. Cần xem lại cách nhập dữ liệu ngày là Ngày trước - tháng sau hay là tháng trước - ngày sau. Nếu nhập sai thì hàm sẽ không tính được.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội