Hiền
Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

nếu em tính công từ ngày 16 tháng này đến 15 tháng...

nếu em tính công từ ngày 16 tháng này đến 15 tháng sau thì công thức như thế nào để loại bỏ được ngày 29.30.31 của tháng 02 vầy thầy.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 120 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hiền 13:11 - Nov 20, 2018
khi tính thời gian trong excel mà đi qua thời điểm chuyển giao giữa các tháng thì cứ tính bình thường. Chỉ phức tạp khi điểm cuối là thời điểm chuyển giao thôi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội