Đỗ thị xuân
Đỗ thị xuân
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 119 lượt xem

Làm sao để khi chọn tháng thì bảng excel khác hiện...

Làm sao để khi chọn tháng thì bảng excel khác hiện ra vậy ah?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 119 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ thị xuân 09:09 - Sep 15, 2018
Không phải bảng excel khác hiện ra, mà dữ liệu trong bảng đó thay đổi theo tháng được chọn. Bạn chú ý chỗ sử dụng hàm DATE để lấy giá trị ngày đầu tháng trong bảng chấm công sẽ thấy phần month trong hàm DATE tham chiếu tới ô chọn tháng.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội